AZ ELKÖTELEZETTEK, A CSALÓDOTTAK, A TAPASZTALATSZERZŐK ÉS AKIK MEGPRÓBÁLTÁK -
AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI HALLGATÓK
COVID-19 JÁRVÁNY ALATTI ÖNKÉNTESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

BARTAL ANNA MÁRIA - FÉNYES HAJNALKA - SZALÓCZY NÓRA

Absztrakt

             DOI:

Tanulmányunk egy különleges helyzetben, a COVID-19 járvány három hulláma alatt vizsgálta 395 orvos- és egészségtudományi szakos hallgató önkéntességét. Mivel Magyarországon a hallgatók pandémia alatti önkéntessége különböző anyagi juttatásokkal ösztönzött volt, ezért vizsgáltuk az önkéntes-elköteleződés és az anyagi ösztönzők kapcsolatát. Eredményeink szerint a válaszadók csak kétötödére volt jellemző az a fajta "érdeknélküli" önkéntes-elköteleződés, amit nem befolyásoltak az anyagi juttatások. Vizsgáltuk azt is, hogy a korábbi önkéntes tapasztalataik, illetve a pandémia alatti önkéntességük gyakorisága miként befolyásolta önkéntes-motivációikat. Négy alcsoportot tudtuk megkülönböztetni, úgy mint: az "elkötelezetteket" - akik tapasztalt és több időszakban is önkéntesek voltak -, erős altruista motivációk és önkéntes-elköteleződés jellemezte. A "csalódottak" - akik a minta legkisebb hányadát alkották - szintén tapasztalt önkéntesek voltak, de vélhetően a járványhelyzetben szerzett negatív élményeik miatt gyenge motivációs-bázist mutattak. A válaszadók közel kétharmada a járványhelyzetben próbálta ki magát először az önkéntességben. Egyik részük a "tapasztalatszerzők" több időszakban voltak önkéntesek, individualista motivációkkal és alacsonyabb elköteleződéssel, addig a másik részük egyszer próbálta ki az önkéntességet és leginkább a szakmai környezet visszajelzésétől függő, önmegerősítés vágya motiválta őket.

Eredményeink alapján úgy látjuk, hogy az önkéntesség számos olyan pozitív tapasztalatot és megerősítést is jelentett a COVID-19 járvány önkénteseinek számára, amelyek erősíthetik a szakmai elhivatottságukat, ugyanakkor a problémás beteg- és munkatársi kapcsolatok, a külső és belső stressz, trauma kezelésére a hallgatók nem voltak kellően felkészítve.

Kulcsszavak: COVID-19 járvány, önkéntes-elköteleződés, ösztönzők, önkéntes-motivációk, orvos- és egészségtudományi szakos hallgatók,


A tanulmány az Önkéntes Szemle és a Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezésében megvalósult "Az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók önkéntessége és kirendelése." című kutatás alapján készült. Jelen tanulmányban csak az orvos, fogorvos, gyógyszerész és egészségtudományi szakos hallgatók önkéntességével foglalkozunk. A szerzők köszönetet mondanak Dorner Lászlónak, Kmetty Zoltánnak, Lukács Ágnesnek és Sebestény Istvánnak a tanulmányhoz fűzött hasznos megjegyzéseikért.

Bartal Anna Mária (PhD) szociálpolitikus-szociológus, az Önkéntes Szemle főszerkesztője

Fényes Hajnalka (PhD) közgazdász-szociológus, egyetemi docens, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

Szalóczy Nóra, egészségszociológus, PhD hallgató, tanársegéd, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar