PROFESSZIONALIZÁLÓDÓ FESZTIVÁL ÖNKÉNTESSÉG EGY KAPCSOLATHÁLÓZATI KUTATÁS TÜKRÉBEN - ESETTANULMÁNY
BODOR-ERANUS ELIZA - BOCSKOR ÁKOS -
SZVETELSZKY ZSUZSANNA - TAKÁCS KÁROLY - VIT ESZTER -
SAMU FLÓRA - GALÁNTAI JÚLIA - PÉTERVÁRI JUDIT

Absztrakt

DOI

A hazai fesztivál önkéntes szervezeten belül kialakult három szintű hierarchia (önkéntesek, mentorok, koordinátorok) jól tükrözi a szervezeti működés professzionalizálódását. A középvezetői szintet képviselő mentori pozíció egyedülálló tanulási lehetőséget jelent az önkéntes programba jelentkező fiatalok számára. A mentorok 20-30 önkéntesből álló csoport munkájáért felelnek a fesztivál ideje alatt, lehetővé téve olyan - a munkaerőpiacon is jól hasznosítható - készségek elsajátítását, mint például a csapatmunka szervezése és számonkérése, a csoportos és csoportközti kommunikáció, továbbá a feladat-, illetve humánerőforrás koordinációja. Az esettanulmány alapját képező kutatás a Sziget Fesztivál ideje alatt kapcsolathálózati módszerekkel vizsgálta a fesztivál önkéntesek mentori szintjét 2018-ban. A kapcsolathálózati elemzés elsődleges értéke abban van, hogy rámutat a klasszikus feladat- és az érzelmi vezető funkcióinak az önkéntesek közösségében való megjelenésére, amelyek ismeretében sikeresebb és eredményesebb vezetői döntések alakíthatók ki.

Kulcsszavak: fesztivál önkéntesség, Sziget Fesztivál, kapcsolathálók, együttműködés, kommunikáció, elégedettség, elköteleződés,

Bodor-Eranus Eliza (PhD), szociológus, tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont, CSS-RECENS

Bocskor Ákos, szociológus, egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Kommunikáció és Szociológia Intézet; tudományos segédmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont, CSS-RECENS

Szvetelszky Zsuzsanna (PhD), szociálpszichológus, tudományos munkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont, CSS-RECENS

Takács Károly (PhD), szociológus, egyetemi tanár, The Institute for Analytical Sociology, Linköping University

Vit Eszter, szociológus, tudományos segédmunkatárs, The Institute for Analytical Sociology, Linköping University

Samu Flóra, szociológus, tudományos segédmunkatárs, The Institute for Analytical Sociology, Linköping University

Galántai Júlia, szociológus, tudományos segédmunkatárs, The Institute for Analytical Sociology, Linköping University

Pétervári Judit (Ph.D.), kísérleti pszichológus, School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary University of London