"HELYIÉRTÉKBŐL" REGIONÁLIS ÉRTÉK – EGY BALATON-PARTI KULTURÁLIS CIVIL SZERVEZET HUSZONÖT ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK EREDMÉNYEI ÉS GYAKORLATA AZ ÖNKÉNTES-KOORDINÁCIÓ TERÉN 

Antal Ágnes - Dóri Éva - Szalai Tünde

Absztrakt

A balatonboglári "Helyiérték" Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesületét, mint kulturális civil szervezetet, 1998-ban abból a célból kiindulva hozták létre alapítói, hogy a szervezet a lakosság és a nyári fürdővendégek számára kulturális, közösségi programokat nyújtson, valamint erős települési és kulturális kötődést alakítson ki a fiatalok között, ami gátja lehet elvándorlásuknak a térségből. A Helyiérték Egyesület 25 éves működése alatt három olyan kulturális rendezvény – a Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál, a Méta Fesztivál, valamint a "Jazz és a Bor" fesztiválja – szervezőjévé és rendezőjévé vált, melyek a Balaton-régió meghatározó eseményeivé lettek. Mindezeken túl az ezredforduló óta az egyesület egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a közéleti szerepvállalásra és fontos szerepet tölt be a helyi, valamint a regionális ifjúság-szakmai munkában. Az esettanulmány fő célja, hogy ismertesse azokat – a kulturális fesztiválok és programok, valamint a szakmai munka megvalósítása terén – az elért eredményeket, amelyeket az egyesület a tagi- és a kötődő önkénteseire, azok munkájára támaszkodva valósított meg. Kiemeljük, hogy az önkéntes-koordináció sajátosságát az önkéntesek eltérő szervezeti, települési kötődése, valamint önkéntességük változó gyakorisága határozza meg. Ez a kihívás nagyban befolyásolta az önkéntes-koordináció fejlődését is az elmúlt 25 évben, amely a "csinálva tanulásból" jutott el a tudatosabb és szervezettebb önkéntes-koordináció felé. Bemutatjuk egyrészt, hogy az önkéntesek toborzása terén az egyesület nagyban alapoz helyi társadalmi beágyazottságára, valamint arra a társadalmi- és kulturális tőkéjére, amelyet negyedszázados működése alatt felhalmozott. Másrészt leírjuk, hogy az önkéntesek foglalkoztatása változatos tevékenységek által, team munkában és az önkéntesség gyakorisága szerinti differenciálás, valamint a közösségszervezés és a folyamatos elismerés mentén történik. Harmadrészt feltárjuk azt a szereptúlterheltséget, amivel az önkéntes-koordinátornak meg kell küzdenie a szervezés során. A Helyiérték Egyesület büszke arra a kiterjedt és mélyen gyökerező társadalmi pozíciójára, amit elért, és arra a regionálissá vált kulturális tevékenységére, amelyet az elmúlt 25 év alatt megvalósított.

Kulcsszavak: kulturális civil szervezet, fesztiválok, Balaton-régió, helyi társadalom, társadalmi tőke, önkéntes-koordináció, epizodikus önkéntesek