2. évfolyam 3. szám 2022.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle második évfolyam, harmadik számának középpontjában a szervezetfejlesztés és az önkéntesség témája áll. Ennek megfelelően az elméleti rovatban közölt első tanulmány a hazai szervezetfejlesztés  történetét, illetve azt tekinti át, hogy mit  tud nyújtani a szervezetfejlesztés - módszereiben és gyakorlatában - az önkénteseket is foglalkoztató civil-nonprofit szervezetek számára is, hogy missziójukat a legnagyobb hatékonysággal tudják teljesíteni.  Az önkéntesség társadalmi értéke és hatása vitathatalan. Ezért a civil-nonprofit szervezetek működése és fejlődése szempontjából  meghatározó, hogy ezzel a társadalmi hatással egzakt módon is tisztában legyenek. A társadalmi hatásméréssel foglalkozó tanulmány ezt elemzi elméleti és gyakorlati példákon keresztül. Szinte közhelynek számít, hogy a civil-nonprofit szervezetek programjaikat és működésüket akkor tudják optimálisan biztosítani, ha gazdálkodásukban több finanszírozási forrásra támaszkodnak. Az egyik ilyen fontos bevételi forrást a vállalati támogatások jelentik. A harmadik közölt tanulmány azt a gyakorlatot ismerteti, hogy miként alakítható ki partneri viszony a civil-nonprofit szektor és vállalati szektor szervezetei között a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a környezeti, szociális vállalatirányítás keretein belül. Az önkéntesség egy különleges terepét jelentik a mentálhiginés, egészségügyi és szociális szervezetek keretein belül végzett önkéntes munkák. A negyedik tanulmány leginkább azzal foglalkozik, hogy a COVID-19-járvány időszakában milyen toborzási kérdések vetődtek fel az ilyen típusú önkéntes szervezeteknél, illetve milyen jó gyakorlati példák születtek e téren. Az epizodikus önkéntesség erejére kiváló példa a Budapest100 program és az ott folyó önkéntes munka. Az ötödik tanulmány ezt és az önkéntesek koordinációjával, valamint motivációinak hosszú távú vizsgálati eredményeit mutatja be. Igen gazdag és érdekes a recenziók kínálata: egyrészt ismertetjük az az önkéntes toborzásban kevéssé ismertnek számító pszichológiai szerződéssel kapcsolatos eredmények, másrészt az ausztrál önkéntes-kutatás húsz évet átfogó elemzésének, végezetül pedig a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 ifjúsági önkéntességről szóló tanulmányait recenzáljuk.Rövid áttekintés a hazai for- és civil-nonprofit szervezetfejlesztés gyakorlati, módszertani helyzetéről és problémáiról

Bőhmné Nardai Brigitta

"Az elmúlt évek viszontagságai mind a két területen felerősítették a rugalmas alkalmazkodás képességének igényét mind szervezeti, mind emberi oldalról. Minden szervezet szeretne jól gazdálkodni az erőforrásokkal, hatékonyan működni. Nonprofit területen továbbra is kérdés a forrásteremtés és a megfelelő szervezettségű működési szint megtalálása."

A társadalmi hatásmérésről - a civil-nonprofit szervezetek körében végzett hatásmérési projektek alapján

 Bakó Csaba

"Noha az elmúlt másfél évtizedben itthon is elérhetővé váltak a társadalmi hatásmérést bemutató alapvető irodalmak, de még nem beszélhetünk általánossá vált gyakorlatról. Tapasztalataink szerint...elenyésző azon szervezetek száma, akik szisztematikusan és rendszeresen mérik és értékelik a rövid- és hosszabbtávú hatásukat."

Absztrakt >>>
A civil-nonprofit szervezetek felkészítése a vállalati együttműködésre - A Civil Impact Akadémia működésének tapasztalatai

Kiss Gyöngyvér

"Jelen tanulmányban azt járjuk körül, hogy a civil-nonprofit szervezetek és a vállalatok között milyen partnerségek jöhetnek létre, melyek akár túlmutatnak a támogatáson, adományozáson és szponzoráción. A tanulmány célja azt is bemutatni, hogy miért fontos egy civil-nonprofit szervezettel való üzleti együttműködés egy vállalatnak."

Absztrakt >>>

Önkéntes koordináció és önkéntesség a Budapest100 Programban

Szőke Tímea

"A modern önkéntest, így a Budapest100 önkénteseit is a tapasztalatszerzés, a szakmai fejlődés, a személyiségfejlődés motiválja a szabadidő hasznos eltöltése és a kapcsolatépítés mellett."

Absztrakt >>>

Az önkéntesek képzésének általános és speciális problémái, hatékonysága - különös tekintettel a mentálhigiénés, egészségügyi, szociális szervezeti szintű önkéntességre

Szücs Orsolya

"Az önkéntesek oktatása, fejlesztése, rendszerbe integrálása bizonyos tevékenységi területeken ugyanis elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy azok jól szervezett, minőségi, professzionális segítséggel reagálhassák le a felmerülő igényeket. Ugyanis, mára már az önkénteseknek is olyan hozzáadott értékkel rendelkező munkát kell, hogy végezzenek az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén, mint a fizetett szakembereknek."

Absztrakt >>>Fontos-e a pszichológiai szerződés az önkéntesek toborzásában?

Dorner László

"A pszichológiai szerződéssel kapcsolatban kisszámú hazai kutatás látott eddig napvilágot, így a recenzált tanulmány mondanivalója sok szempontból hiánypótló lehet a hazai civil-nonprofit szervezetek szakemberei számára, segítve őket mind a toborzást, mind a megtartást befolyásoló tényezők jobb megértésében."

Absztrakt >>>

Ifjúsági önkéntesség 2020 - avagy a hazai önkéntes-kutatások néhány falra hányt borsójáról

Bartal Anna Mária

"Noha még nagyon messze vagyunk attól, hogy az önkéntességhez is úgy értsen mindenki - akár elméleti, akár gyakorlati szinten - mint a futballhoz, de az elmúlt harminc év alatt a hazai önkéntesség-kutatás is kitermelte magából mindazokat az elméleti és módszertani alapokat, amelyeket érdemes figyelembe venni, legyen szó akár egy nagymintás kutatásról, akár az eredmények értelmezéséről, feldolgozásáról."

Absztrakt >>>

Az ausztrál önkéntesség kutatások eredményei az elmúlt húsz évben

Perpék Éva

"A szerzők aláhúzzák, hogy számos ausztrál önkéntesség kutatás leíró jellegű vagy elméletileg kevéssé megalapozott, tehát véleményük szerint van hova fejlődni elméleti és módszertani rigorózusság tekintetében."

Absztrakt >>>