3. évfolyam 4. szám 2023.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyam negyedik, tematikus számának középpontjában a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program hazai, illetve nemzetközi önkéntes programjának megvalósulása és jellemzői, valamint a régiós civil-nonprofit szervezetek, intézmények önkéntesség-fókuszú kapacitásfejlesztésének példái állnak. Két szempont miatt tartottuk fontosnak ennek a tematikus számnak a megjelentetését. Magyarországon először Pécs nyerte el 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa címet. Noha a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa programról számos építészeti, közgazdaságtani, társadalomföldrajzi elemzés áll rendelkezésre, de az akkori – a körülményekhez képest – a város egészét megmozgató önkéntes programról, annak folyamatáról, önkénteseiről nem készültek átfogó elemzések. Egyrészt, tehát ezért tartottuk szükségesnek, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa "Ragyogók" Önkéntes Programjának eredményeit és kihívásait több nézőpontból is regisztráljuk. Másrészt, részben a programban résztvevő stakeholderek, részben pedig a következő magyar Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó városok számára szerettük volna megmutatni, hogy az önkéntességre alapozott programok milyen fontos szerepet játszanak a helyi társadalom kulturális és társadalmi integrációjában. A közel kétszáz oldalt kitevő tematikus számunk megjelenését a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány támogatta.Az önkéntesség jellemzői az Európa Kulturális Fővárosa programokban 2008-2022 - szakirodalmi áttekintés és elemzés

Fényes Hajnalka - Perpék Éva - Dorner László

"Az önkéntesség döntő szerepet játszik az Európa Kulturális Fővárosa programok sikeres megvalósításában. E programok célja a kulturális sokszínűség, a kreativitás és a társadalmi kohézió előmozdítása Európában, és az önkéntesek nélkülözhetetlenek e célok elérésében. Közreműködésük nemcsak az EKF-program javát szolgálja, hanem a fogadó városra és annak lakóira is pozitív és tartós hatást gyakorol."

A veszprémi lakosok önkéntes motivációja és attitűdje a helyi turizmusban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program felkészülési időszakában

Kruppa-Jakab Éva - Kővári Edit

"2020-as kérdőíves felmérésünk 302 válaszadójának túlnyomó többsége érdeklődött a VEB2023 EKF program kiajánlott rendezvényei iránt, mint vendég (közönség). A válaszadók hosszú távú szándéka azt mutatta, hogy a felkészülés éveiben is szeretnének önkéntes tevékenységet végezni a helyi turizmusban (Veszprémben és környékén), és 2023 után is folytatni szeretnék azt."

Absztrakt >>>

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program tevékenysége és eredményei a nemzetközi önkéntesség terén

Szendrei Virág Zsófia - Üregi Dávid - Happ Zsófia

"Kiemelt cél volt, hogy a lehető legtöbb nemzet ismerje meg az VEB2023 EKF-programot és kapjon kedvet hosszabb-rövidebb látogatásra, önkéntes munkavégzésre. Ezzel megvalósulhatott a helyi intézmények nemzetközi tapasztalatszerzése, a városi és régiós szervezetek kapcsolatépítése és nem utolsó sorban a helyi szereplők európai tudatának, felfogásának tágítása."

Absztrakt >>>

Felkészüléstől a megvalósításig: A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat önkéntes programja

Szendrei Virág Zsófia - Timár Marietta - Happ Zsófia

"A VEB2023 EKF programban a "Ragyogók" tevékenysége mindenképpen jó példaként szolgál a későbbi kulturális fővárosok számára akár Magyarországon, akár Európa más pontjain. A lakosság aktív bevonása a programokba, az önkéntesség értékének láttatása és kommunikálása egy olyan érték, amely más kulturális fővárosok számára is jó gyakorlatként maradhat fent, legyen szó saját szervezésű, koprodukciós, vagy pályázatok útján megvalósított kulturális programokról."

Absztrakt >>>

A közösséghez tartozás, az önkéntesség öröme és a kultúra vonzásában - a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa önkéntesei, a "Ragyogók" jellemzői és motivációi

Bartal Anna Mária

"Önkéntessé válásuk indokai és önkéntes motivációik sorrendje, noha korosztályonként különbözőképpen alakult, de mind az érték, illetve érték-közeli, mind pedig az egoisztikus motivációikat megelőzte a társas kapcsolatok igénye és motivációja. Ez arra utal, hogy a VEB2023 EKF-önkéntesség – a közösség-hiányos helyi társadalomban – fontos űrt töltött be a társadalmi interakciók megőrzésében."
Élet a Csillagpontban - az önkéntesség szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásában Somogyszentpálon

Vidák Gábor

"Az esettanulmány célja annak bemutatása, hogy milyen kihívásokat jelent egy hátrányos helyzetű szegregátumban egy közösségi ház működtetése, illetve az önkéntességnek milyen színterei lehetnek ilyen helyzetben. Nem csak egy közösségfejlesztési projekt megvalósulását és eredményeit ismertetem, hanem a tagi és az akcionalista önkéntességből kinövő, közösségfejlesztésen és szociális munkán alapuló – viszonylag – rendszeres önkéntes munkáét is." 

Absztrakt >>>

Ajka, Keszthely és Zirc járásközpontok gyakorlata és kihívásai az önkéntes-bevonás terén

Galambos Henriette Rita

"Az önkéntesek szervesen kapcsolódnak a vizsgált települések kulturális életéhez. Bár különbségek mutatkoznak az életkor, a motiváció, a bevonhatóság tekintetében, lényegében mindhárom településen számolnak velük, számítanak rájuk, sőt, sok esetben nem is tudnák megvalósítani a programokat nélkülük."

Absztrakt >>>

A Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület tapasztalatai és eredményei a nemzetközi önkéntes-koordináció területén


Szokolay Dávid

"A régióban csak a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületnek voltak és vannak a nemzetközi önkéntesség terén tapasztalatai. Működése során az egyesület támogatásával összesen 235 magyar fiatal juthatott el négy kontinens 33 országába. 2022-ben a 62 külföldi önkéntes 2499 órát (átlagosan 40 óra/fő) teljesített, és teljesítményük 2,3 millió forint körülire volt tehető." 

Absztrakt >>>Visszatekintés, avagy a siker összetevői: Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010, Turku 2011

Bartal Anna Mária

"Az Európa Kulturális Fővárosa címre való pályázás egyre inkább hasonlít az olimpiai játékok megrendezéséért folyó versenyhez. Miközben a (média)figyelem, amely körbeveszi őket sokkal kisebb, az időkeret pedig kiterjedtebb (a programsorozat majdnem egy évig tart). Az EKF program versenyszabályai egyre szigorúbbá váltak, és a résztvevők nem engedhetik meg maguknak, hogy a versenytársaiknál gyengébb vagy más elképzeléseket válasszanak."

Absztrakt >>>