1. évfolyam 1. szám 2021.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle első évfolyama, első számának elméleti tanulmányai - különböző nézőpontból közelítve,  az önkéntesség részterületeinek elemzésével - egyrészt azt mutatják be, hogy az elmúlt 8-10 évben milyen  eredmények és változások, illetve kihívások alakították a magyar önkéntességet. Másrészt, azt  vizsgálják, hogy mind az önkéntesség elmélete, mind pedig gyakorlata szempontjából mennyire fontos az önkéntesek motivációinak ismerete. A gyakorlati esettanulmány az önkéntesség szerepéről szól egy sajátságos "határterületen", míg a módszertani esettanulmány az önkéntesség egy nem-tipikus tevékenységi formáját ismerteti.A Nemzeti Önkéntes Stratégia (2012-2020) mérlege - eredmények, adósságok

Bartal Anna Mária

"Napjainkban a második Nemzeti Önkéntes Stratégia (2021-30) kidolgozására úgy kerül sor - az Önkéntesség Magyarországi Évéhez kapcsolódva -, hogy elmaradt az a széles körű társadalmi és az önkéntes szektor minden metszetében zajló vita, kiértékelés és számadás, amely az első Nemzeti Önkéntes Stratégia (2012-2020) lezárását jelentette volna."

A formális és informális önkéntesség - az Önkéntesség Magyarországon 2018. felvétel szerint

Gyorgyovich Miklós

"A formális önkéntesség a definíciók szintjén könnyebben megragadható és operacionalizálható. Gyakori felvetés, hogy szükség volna, sőt az informális szférának magának is szüksége van arra, hogy a formálisba tereljék. Kétségtelen, hogy az állami szféra is szinte kizárólag a formális önkéntességet tudja hatékonyan szabályozni, támogatni, vagy épp stratégiába illeszteni."

Absztrakt >>>


Az önkéntesség motivációs elméletei integratív keretben

Dorner László

"Az önkéntesség kapcsán mindez azért nagyon fontos, mert már az önkéntesség megkezdése, majd folytatása, illetve esetleges abbahagyása vagy elkerülése mögött is azonosítható egy egyéni motivációs mintázat. Azonban joggal vethetjük fel a kérdést, hogy ezen egyéni mintázatokból összeállnak-e olyan, a nagyobb közösségre is általánosítható mintázatok, melyek ezeket a döntéseket magyarázzák."

Absztrakt >>>

Az elmúlt tíz év kutatási eredményei a felsőoktatási hallgatók önkéntességéről

Fényes Hajnalka

"Kutatásaink is alátámasztották az egyetemista korosztályban az önkéntesség arányának növekedését. A Debreceni Egyetemen a felsőoktatási tanulmányok alatt valaha önkéntesek aránya 2010-ben még 26, 2012-ben egy bővebb mintán ez az arány már 30, továbbá 2014-ben 37 százalék, míg 2019-ben pedig már 47 százalék volt. Kérdés, hogy ez a növekedés tartós marad-e?"

Absztrakt >>>


Kik a nyertesei az Iskolai Közösségi Szolgálatnak? - az Iskolai Közösségi Szolgálat iránti pozitív attitűdöket befolyásoló tényezők vizsgálata

Markos Valéria

"Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy gyakran az iskolák felkészületlensége alapjaiban járul hozzá az Iskolai Közösségi Szolgálattal kapcsolatos negatívabb attitűdök és az alulmotiváltság megteremtéséhez. Ha a kezdeti bizonytalanságokat, negatívabb attitűdöket nem követik pozitív tapasztalatok és élmények az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatban, akkor gyakran teherként, később negatív érzésként marad meg az ötven óra emléke."

Absztrakt >>>Szakmai együttműködések és önkéntesség az integrált térségi gyermekprogramokban

Perpék Éva - Kiss Márta


"Összesítve az alkalomszerű és rendszeres önkéntes segítségnyújtást, azt állapíthatjuk meg, hogy a helyi lakosok és a civil szervezetek vezetik a sort, őket követik szorosan a helyi szociális, család- és gyermekjóléti szervezetek és az egészségügyi ellátórendszer munkatársai, valamint az iskolai-, óvodai dolgozók. A legalacsonyabb aktivitást a felsőoktatásban tanulók és az egyházi szociális szervezetek munkatársai tanúsítják a megkérdezettek szerint."

Absztrakt >>>

Az önkéntesség nem elég?


Nagy Réka


"Azonban olyan fesztiválönkéntesek, akik központilag (nem külsős szervezetként) tartoztak a fesztivál szervezőihez, korábban nem segédkeztek ezeken a rendezvényeken. Az igény a fesztiválok vezetősége részéről merült fel, aminek okai közé sorolhatjuk - a gazdasági megfontolások mellett - a haladó szemléletet, az új célcsoportok megszólítását, és a kíváncsiságot is, hiszen ez minden újítás fontos alapköve."

Absztrakt >>>Az önkéntesség szerepe az európai sportegyesületekben

Perényi Szilvia


"A hazai kutatás elemzése közel 800 sportegyesület adatain alapult. A kutatás végeztével levonható az a következtetés, hogy a sportegyesületek a hazai civil szféra meghatározó szereplőiként járulnak hozzá a lakosság sportolási lehetőségeinek biztosításához. Működtetésükben az önkéntesek szerepe megkérdőjelezhetetlen."

Absztrakt >>>