1. évfolyam 4. szám 2021.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle első évfolyam negyedik számának központi témája az önkéntesség (nemzet)gazdasági hasznának bemutatása. A két, hosszú távú elemzésen nyugvó statisztikai tanulmány - eltérő módszertan alapján -  a magyar önkéntesség leírásával, gazdasági erejének számbavételével foglalkozik. Amilyen fontos kérdés az önkéntesség outputja, legalább olyan égető probléma annak számbavétele és tisztázása is, hogy mi az önkéntesség inputja, azaz "ingyen munkaerő-e az önkéntes" - ez a témája a harmadik elméleti tanulmánynak. A gyakorlati - módszertani esettanulmányok fókuszában - a vállalati társadalmi felelősségvállalás keretében elhelyezve - a magyar vállalati önkéntesség elmúlt tíz évének ismertetése, gyakorlati megvalósulásának bemutatása áll. A recenziókban egyfelől áttekintést kaphatunk a közérdekű önkéntes tevékenység ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásainak köréről, valamint az önkéntesség változásban lévő értékeiről.

Az Önkéntes Szemle 4. számának megjelenését a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány támogatta.Az önkéntesség alakulása Magyarországon a 2010-es években - a Központi Statisztikai Hivatal Munkaerő-felmérésének 2011-2019 közötti kiegészítő felvételei alapján

Váradi Rita

A magyar önkéntesség gazdasági ereje - a nonprofit szervezeti statisztika szerint, 1995-2020


Sebestény István

"Az önkéntes munka értéke 2011-ben 316,1 milliárd forintra volt becsülhető és - folyamatos növekedés mellett - az évtized végére több, mint a másfélszeresére, 494,5 milliárd forintra nőtt. A 2010-es években a magyarországi önkéntesség a GDP 1 százalékát meghaladó értéket képviselt."

Absztrakt ›››

"A civil-nonprofit szervezetek éves beszámolójuk szerint 2020-ban 311 ezer önkéntes segítőről tettek említést, akik együttesen körülbelül 21 ezer főállású munkáját "helyettesítették", így 83 milliárd Ft-ot takarítva meg a szervezetek számára."

Absztrakt >>>


Ingyen munkaerő-e az önkéntes?

Bartal Anna Mária - Perpék Éva - Nagy Réka

"Véleményünk szerint az önkéntes programok költségeinek (inputjának) részletesebb és konkrétabb megjelenítése mind a kormányzati, mind a vállalati és magán támogatók, de az önkéntes programokat működtető szervezetek számára is átláthatóbbá teszik a gazdálkodást és a támogatások felhasználását."Vállalati önkéntesség a gyakorlatban

Molnár Klára - Vida Vivien 


"A vizsgált vállalatok jelentős piaci szerepe az elmúlt évtizedben egyre inkább megkövetelte, hogy a társadalmi felelősségvállalással, ennek részeként az önkéntességgel is szükséges foglalkozniuk. Ezt a cégek egyrészt a példamutatás miatt is fontosnak tartják, másrészt a társadalmi elvárások is ez irányba formálják a vállalati gyakorlatokat."

 Absztrakt >>>

A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiája - áttekintés és eredmények

Hergár Eszter

"A Magyar Nemzeti Bank úgy tekinti, hogy munkatársainak és azok családtagjainak önkéntessége része a bank társadalmi értékteremtésének, ugyanakkor fontos eleme a munkatársi közösség formálódásának is."

Absztrakt >>>


A nagyvállalati önkéntesség az elmúlt tíz évben - az Effekteam vizsgálatainak tükrében

Molnár Klára

"A vállalati önkéntességre a mai napig úgy tekinthetünk, mint a cégek társadalmi befektetéseinek egyik legnagyobb potenciállal rendelkező formájára, amely még nem foglalta el az őt megillető helyét a hazai vállalatok gyakorlatában. "

.Absztrakt >>>Mennyibe kerül egy önkéntes?

Junkertné Szűcs Zsuzsanna

Változásban: az önkéntesség értékei

Fényes Hajnalka

"Áttekintés a közérdekű önkéntes tevékenység ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásainak köréről."

Absztrakt >>>

"A demokrácia hatása az önkéntességre erősebb, mint az önkéntesség hatása a demokráciára."

Absztrakt >>>