1. évfolyam 2. szám 2021.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle első évfolyamának második száma a COVID-19 járvány önkéntességre gyakorolt hatásaival foglalkozik. Az elméleti tanumányok két, a járvány alatt készült kutatás eredményeit mutatják be. A COVID-19 számos kihívás, probléma elé állította az önkénteseket foglalkoztató szervezeteket, és ezért öt esettanulmányt közlünk, amelyekben innovatív megoldásokról olvashatnak.  A módszertani tanulmány különlegessége, hogy a mentorok szerepét, viselkedését tárja fel a kapcsolathálózati elemzés módszerével. A recenzió rovat témája az online önkéntesség, amely - ahogy a járványidőszak is megmutatta - egyre elterjedtebb önkéntességi formává vált.Az elkötelezettek, a csalódottak, a tapasztalatszerzők és akik megpróbálták az orvos- és egészségtudományi hallgatók COVID-19 járvány alatti önkéntességének vizsgálata

Bartal Anna Mária - Fényes Hajnalka - Szalóczy Nóra

Önkormányzatok és önkéntesek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a COVID-19 pandémia első hulláma idején


Fekete Károly - Dombi Gábor - Oláh Miklós

"Eredményeink arra utalnak, hogy az önkéntesség számos olyan pozitív tapasztalatot és megerősítést is jelentett a COVID-19 járvány önkénteseinek számára, amelyek erősíthetik a szakmai elhivatottságukat. Önkéntességük negatív tapasztalatai alapján úgy találtuk, hogy ezek - mint például a problémás beteg- és munkatársi kapcsolatok, a külső stressz és trauma - kezelésére a hallgatók nem voltak felkészítve nem csak a járványhelyzet közepén, hanem azt vélelmezzük, hogy a tanulmányaik során sem."

"A pandémia kapcsán többezres nagyságrendben tűntek fel a Balaton térségében aktivizálható önkéntes civilek. Bár összehasonlítható adatokat ennek kapcsán nem ismerünk, azonban feltételezzük, hogy ez a társadalmi bázis a kiemelt üdülőkörzet számára az országban egyedülálló belső erőforrást jelenthet a jövő kihívásaira adandó regionális és lokális válaszok megfogalmazása és megtétele vonatkozásában."


Absztrakt >>>Újratervezés - a KórházSuli Alapítvány gyors és rugalmas válaszai a COVID-19 járvány idején

Tóthné Almásy Monika

"Tanulság az is, hogy vannak olyan operatív feladatok, amiket a hirtelen érkező nagy létszámú jelentkező miatt egyszerűsíteni kellett, és az idő bebizonyította, hogy így is jól működnek, ezért az egyszerűsített változat kerül a jövőben is alkalmazásra."

Absztrakt >>>

Mire tanított meg bennünket a COVID-19 járvány - a Nevetnikék Alapítvány tapasztalatai

Kapitányné Légrádi Éva - Kőműves Glória

"Az elmúlt évben mindannyian egyszerre éltük át milyen a bezártság, a betegségtől való félelem, a tehetetlenség, a közösség hiánya, a kiszolgáltatottság. Mindazt a frusztráló érzést, amiből mi nap mint nap ki akarjuk zökkenteni a kórházban fekvő beteg gyermekeket, hogy mindezek mellett, vagy ellenére be tudjuk csempészni a napjaikba az örömöt, a játékot, a nevetést." 


Válságkezelés az átmentés érdekében - az 52. Eucharisztikus Kongresszus Önkéntes Programja

Perényi Szilvia - Kalencsik Mariann

"Egyik fontos tapasztalat, hogy az emberek élethelyzete változik és egyáltalán nem biztos, hogy képesek eredeti jelentkezésük után egy évvel is megtartani elkötelezettségüket vagy akár lelkesedésüket. Mindemellett a járvány okozta bizonytalanság, félelem tovagyűrűző hatása az emberi lelkekben, sem hagyható figyelmen kívül."

Absztrakt >>>

Hogy tetszik lenni? - egy kísérleti önkéntes program a COVID-19 pandémia idején

Nagy Réka

"Napok alatt összeállt a koncepció, és kipattant a munkacím, amit a »Nagyi projekt« című magyar film ihletett. Ahogy a film az idősebb generációk élettapasztalatait, történeteit, megőrzött értékeit tárja fel, és ennek a feltáró munkának a fontosságára hívja fel a figyelmet úgy, a mi programunk is erre a »koncepcióra« épült."

Absztrakt >>>


Önkéntesek szervezése koronavírus idején - a Józsefvárosi Közösségi Részvételi Iroda tapasztalatai

Balázs-Piri Kata - Hegyi Dóra - Horváth Ádám - Udvarhelyi Tessza - Jo Urban

"A pandémiás helyzet nagy lökést adott a Józsefvárosi Önkormányzatban nemcsak az önkéntesség rendszerének kialakításához, de ahhoz is, hogy a hivatal vezetése elismerje az önkéntesség és az önkéntesek jelentőségét és hasznosságát. Az önkéntes rendszer működésében a koronavírus alatt szerzett munkamódszereket folytatjuk és fejlesztjük tovább."

Absztrakt >>>

Professzionalizálódó fesztivál önkéntesség egy kapcsolathálózati kutatás tükrében - esettanulmány

Bodor-Eranus Eliza - Bocskor Ákos - Szvetelszky Zsuzsanna - Takács Károly - Vit Eszter - Samu Flóra - Galántai Júlia - Pétervári Judit

"A kohézió igen értékes potenciál az önkéntesség területén, hiszen egyik meghatározó forrása a közös teljesítménynek, hatékonyságnak, sőt, akár a közösségen belüli értékszocializációnak is. Éppen ezért nem hagyható figyelmen kívül a kapcsolathálózati kutatás által feltárt formális és informális aspektus."

Absztrakt >>>
Online önkéntesség - a segítés 21. századi formája 

Markos Valéria

"Lehet szó formális, online önkéntességről vagy akár informális, offline önkéntességről is. A formális online önkéntesség esetén az önkéntes számára lehetőség nyílik arra, hogy akár otthonról végezzen segítő tevékenységet és támogasson valamilyen szervezetet."

Absztrakt >>>