3. évfolyam 2. szám 2023.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyama második számának központi témája a felvidéki, erdélyi, vajdasági, kárpátaljai önkéntesek és önkéntesség bemutatása. Nagyon keveset tudunk - reprezentatív kutatások szintjén - a kisebbségben élő 15-29 éves magyar fiatalok önkéntességéről, hiszen a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 kérdéssorába is először került be az önkéntességről szóló kérdés. Az első két elméleti tanulmány ezt a hiányt igyekszik pótolni azzal, hogy feltárja az aktív, illetve a formális és az informális önkéntesek jellemzőit és az önkéntessé válás befolyásoló tényezőit a határon túli fiatalok körében. Mindkét kutatás deklarált célja, hogy a határon túli civil-nonprofit, valamint az ifjúsági szervezetek számára megmutassa azt az önkéntes-bázist, amely jó önkéntesmenedzsmenti munkával elérhető és kiaknázható erőforrást jelenthet. Sajnálatosan nagyon kevés az olyan kutatás, amely a szlovákiai magyarok önkéntességéről szól. Ezért hiánypótló a harmadik elméleti tanulmány is, amely a szlovákiai és a szlovákiai magyar önkéntességgel és civil aktivitással foglalkozik. Két esettanulmányt közlünk az erdélyi önkéntesség témájában. Az első esettanulmány egy innovatív keresztény ifjúsági szervezet széleskörű elemzésével mutatja be az ifjúsági önkéntesség főbb jellemzőit az adott szervezetben. A második esettanulmány pedig önkéntesmenedzsmenti nézőpontból veszi számba, hogy miként történik az önkéntesek toborzása, kiválasztása és foglalkoztatása egyes székelyföldi civil-nonprofit szervezeteknél és közintézményeknél. A két esettanulmány számottevő eredménye annak megmutatása, hogy a szervezeti professzionalizáció milyen fontos tényezője az erdélyi magyar önkéntesség további fejlesztésének (is). Az elmúlt másfél év történéseinek tükrében kivételesen érdekes az az esettanulmány, amely az ukrajnai és a kárpátaljai önkéntesség fejlődését és jelenlegi helyzetét mutatja be, illetve két szervezet példáján keresztül ismerteti az ukrajnai és a kárpátaljai önkéntesek tevékenységének kiemelt tevékenységi területeit. Recenzióink közül az első egy nemrég megjelent kötet bemutatásával foglalkozik, amely az Önkéntesség Magyarországi Éve alkalmából megrendezett konferencián elhangzott előadásokat írásos formában gyűjtötte össze. Folytatva az epizodikus önkéntességről szóló ismeretek bővítését, a második recenzió azt a nemzetközi vizsgálaton alapuló tanulmányt ismerteti, amely életkori dimenziók szerint elemzi az epizodikus önkéntesek jellemzőit.Aktív önkéntesek a felvidéki, az erdélyi, a vajdasági és a kárpátaljai 15-29 éves magyar fiatalok körében, 2020-ban

Morauszki András - Bartal Anna Mária

"Adataink szerint a határon túli magyar fiatalok körében mért aktív önkéntesek aránya jelentősen és pozitív irányban tért el az adott országok teljes népességében regisztrált adatoktól. Eredményeink szerint a négy határon túli régióban az aktív önkéntesek négy különböző típusa bontakozott ki."


Önkéntesség és civil szerveződés Szlovákiában és a szlovákiai magyar közösségben

Tokár Géza

"A szlovákiai magyar önkéntesek túlnyomó része kulturális tevékenységet végez az egykor még a pártállam által létrehozott szervezetekben, illetve participációja kimerül a többnyire politikai pártok által koordinált társadalmi-közéleti aktivitásokban."

Absztrakt >>>

A formális és az informális önkéntesek jellemzői a határon túli magyar fiatalok körében, 2020-ban


Bartal Anna Mária - Fényes Hajnalka

"Tanulmányunk az első olyan elemzés, amely a felvidéki, erdélyi, vajdasági és kárpátaljai 15-29 éves magyar fiatalok reprezentatív mintáján a formális és az informális önkéntesek jellemzőinek leírására, valamint az azt befolyásoló tényezők feltárására vállalkozik."


Absztrakt >>>Egy innovatív ifjúsági szervezet önkéntes programjának elemezése: tapasztalatok és javaslatok

Dániel Botond - Sütő Johanna-Krisztina

"Tapasztalataink szerint a Pulzus Platform Egyesület sikeres önkéntesprogramot működtet, melynek kulcsa a saját ifjúsági közösségükből és rendezvényeik résztvevői közül történő belső toborzás és az aktív odafigyelés ezen önkéntesekre."

Absztrakt >>>

Az önkéntes menedzsment megvalósulása a székelyföldi civil-nonprofit szervezeteknél, valamint a közintézményeknél

Silló Ágota

"Az eredmények azt tükrözik, hogy a székelyföldi önkéntesekkel együttműködő szervezetek és intézmények nem tervezik meg és dolgozzák ki előre az önkéntes programjaikat. Következésképpen nem érvényesül megtervezetten az önkéntes menedzsment szemléletmódja, de fragmentáltan jelen vannak különböző elemei."

Absztrakt >>>

Az önkéntesség fejlődése Ukrajnában és Kárpátalján két esettanulmány alapján

Pallay Katalin

"Számos egyházi, civil vagy egyéni önkéntes szervezet profilja megváltozott, vagy ideiglenesen átalakult. Az ukrajnai önkéntes tevékenység egyik egyedülálló sajátossága, hogy a segítségre szorulók köre katonák és otthonaikat elhagyni kényszerülő menekültek segítésével is kibővült."

Absztrakt >>>A sokarcú önkéntesség

Galambos Henriette Rita

"Mindenképpen üdvözlendő ez a kötet, mert vállaltan sokat tesz azért, hogy az önkéntességről folyó diskurzus folytatódjon, hogy a jó gyakorlatok, a történetek minél több szakembert, döntéshozót, diákot, és fogadószervezetet inspiráljanak."Absztrakt >>>

Az epizodikus önkéntesség életkori vizsgálatának eredményei egy nemzetközi kutatás fényében

Vámos Noémi

"Jelen eredmények ráirányítják a figyelmet a fiatalabb és az idősebb (65 éven felüli) korosztályra, akik más korcsoportokkal szemben többször élik át a fontosság érzésének, az odafigyelésnek és a megbecsülésnek a hiányát egyszeri önkéntességük alatt."