2. évfolyam 1. szám 2022.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle második évfolyamának első számában az elméleti tanulmányok pszichológiai, jogi és közgazdasági megközelítésben foglalkoznak az önkéntesség egy-egy részterületével. A gyakorlati esettanulmányok között egy sorozatot indítunk útjára, amelynek az a célja, hogy bemutassa és elemezze, a különböző önkéntes tevékenységi területeken, az önkéntes-koordinátori munka feladatait, nehézségeit és sikereit.  A jelen számban közölt módszertani tanulmány a kapcsolathálózati elemzés lehetőségeit mutatja be az önkéntesség kutatásában és annak gyakorlati megvalósításában. Végezetül ez utóbbi témához kapcsolódva a recenzió rovatban egy olyan tanulmányt mutatunk be, amely a társadalmi hálózatok és az önkéntesség közötti kapcsolatokat elemezte.Önkéntes véradás Magyarországon a COVID-19 világjárvány idején - a szociodemográfiai háttér, a proszocialitás és az észlelt akadályok összefüggéseinek feltáró vizsgálata

Dorner László - Csordás Georgina

"Mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban elmondható, hogy hatékony toborzásra és a véradó központok személyzetének megfeszített munkájára volt szükség ahhoz, hogy e kihívásteli helyzetben is megmaradjon a többszörös véradók donációs hajlandósága, és továbbra is bevonásra kerüljenek új donorok a rendszerbe."

A közérdekű önkéntes tevékenység mint munkavégzési forma szabályozásának elemzéseZugor Zsuzsanna

"Jogi értelemben Magyarországon általában nem megoldott a 18. év alattiak közösségi szerepvállalása. A serdülők ebben a korban már vállalhatnak munkát, végezhetnek önkéntes tevékenységet, lehet munkajövedelmük, büntethető és felelősségre vonható és akár köthet házasságot, miközben a közéleti szerepvállalása korlátozott."


Lehet-e hatása a vállalati önkéntességnek a vállalati versényképességre? - gondolatok a témáról elméleti megközelítésben

Reisinger Adrienn

A vállalati önkéntességnek lehet hatása a vállalati versenyképességre, azonban ehhez a vállalatnak értékelni kell tudnia a tevékenységet (számszerűleg is), fel kell tudnia mérni, hogy milyen hatásokat generálhat az ilyen típusú aktivitás."


A fiatal és érett felnőtt önkéntesek motivációi és személyiségvonásai - egy pilot kutatás eredményei

Gazsó Dóra - Dorner László - Csordás Georgina

"Az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek érdemes figyelembe venni, hogy milyen személyiségvonásokkal rendelkeznek a fiatal és az érett felnőtt önkénteseik, ugyanis abból bejósolhatóvá válhat, hogy milyen önkéntes motivációk vezérelhetik őket, és hogy milyen munkakörben, milyen körülmények között lenne érdemes őket foglalkoztatni."Önkéntes-koordinátori munka a Menedékház Alapítványnál

Surányi Ákos

"Az önkéntes-koordinátor feladata, hogy ezt a rendszert működtesse, konkrét "munkaviszony" hiányában is megfelelően motiválni tudja az önkéntest feladata elvégzésében, és abban, hogy hosszú távon se veszítse el a lelkesedését."

A hálózatelemzés lehetőségei az önkéntes kutatásban

Bodor-Eranus Eliza - Bocskor Ákos

"Annak ellenére, hogy a kapcsolatok jelentőségét az önkéntességgel foglalkozó kutatások már a kezdetektől fogva hangsúlyozták, a kapcsolathálózati megközelítés csupán az elmúlt években gyűrűzött be a tudományterületre".Az ismerősi, baráti kapcsolathálózatok szerepe a 65 év felettiek önkéntessé válásában

Bartal Anna Mária

"A kutatás eredményei is alátámasztották a szájpropagandán alapuló toborzási stratégiákban a szociális hálózatok hasznosságát."