1. évfolyam 3. szám 2021.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle első évfolyam harmadik számának két kitüntetett témája van, amelyekkel  az elméleti és a gyakorlati esettanulmányok foglalkoznak: a generációk közötti (intergenerációs) tanulás szerepe az önkéntességben, illetve a befogadó (inkluzív) önkéntesség. Mindkét téma újdonságnak, kevéssé feltárt területnek számít a hazai önkétesség elmélete és gyakorlata terén. A módszertani esettanulmányok egyfelől a mentorprogramok módszertanát, gyakorlatát, másfelől ígéretes, újszerű toborzási stratégiákat és alkalmazásukat mutatják be . A recenzió rovat témája az informális tanulás szerepe az önkéntességben.Az intergenerációs tanulás az önkéntesség szolgálatában

Varga László

Az inkluzív önkéntességről - rövid áttekintés

Laki Ildikó

"Az intergenerációs megközelítés - közösségi fókuszával - olyan oktatási terek kialakítását eredményezheti, amelyek változatosabbak és sokoldalúbbak, mint a formális koragyermekkori intézményes nevelés és a felnőttkori tanulási környezet."

Absztrakt ›››

"Az inkluzív önkéntesség értelmezésében és alkalmazásában meg lehet különböztetni egy generalista, egy minimalista és egy köztes felfogást. Ez pedig be- és lehatárolja, hogy a fogyatékossággal élő személyeket hogyan, mi módon vonják be az önkéntességbe."

Absztrakt >>>


Intellektuális fogytékossággal élő emberek a befogadó közösségekért - az inkluzív önkéntesség tapasztalatai

Cserti-Szauer Csilla - Bányai Borbála - Sándor Anikó

"Az önkéntesség beszélgetőtársaink számára szeretett és sokszínű tevékenység, amely esetükben az informális segítés tereit jelenti elsősorban, egyfajta elindulásként és tapasztalatszerzési lehetőségként a szervezett, formális önkéntes munka irányába."

Absztrakt >>>Az idősebb generáció mint segítő, az egyszülős családok életében

Hajas Kriszta

"A tapasztalataink azt bizonyították, hogy elmélyült, bizalommal teli kapcsolatok a közösen eltöltött tevékenység során könnyebben alakulnak ki. Az elmúlt években többször tanúi lehettünk közeli, igazi meghitt viszonyok kialakulásának az egyszülős családok és segítőik között."

Absztrakt >>>

Te is lehetsz önkéntes! - önkéntesség és destigmatizáció

Czakó Gabriela - Szüts Diana

"A programnak életet adó szikra az a tény volt, hogy mint Magyarországon, úgy Európában is, rendkívül kevés az olyan tartalmas tevékenység, amely megfelelő lenne a fogyatékossággal élő emberek számára."


Absztrakt >>>


A "Konnekt életút"- egy mentorprogram módszertana és hatásai

Harsányi Kata

"A Konnekt Egyesület szerint a mentor az a személy, aki a mentorált fejlődésének elősegítését szem előtt tartva nyújt segítséget és ad iránymutatást, egy erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat keretében."

Absztrakt >>>

Innovatív önkéntestoborzási módszerek - az OKTONDI Program gyakorlata

Molnár Janka Sára - Szitáné Kazai Ágnes

"A folyamattervezés első lépéseként olyan platformokat kell kiválasztani, amelyeket a leendő önkéntesek használnak, vagyis, ahol leginkább el lehet érni a célközönséget." 

Absztrakt >>>Az informális tanulás szerepe az önkéntes munkában

Fényes Hajnalka

"Napjainkban, a tudásalapú társadalomban, az élethosszig tartó tanulás egyre fontosabbá válik, mely akár az önkéntesség keretében is folyhat."

Absztrakt >>>