Szerkesztőbizottság

Kuti Éva 

tiszteletbeli elnök

közgazdász

Perényi Szilvia

elnök

egyetemi docens

Testnevelési és Sporttudományi Egyetem

Sportmenedzsment Tanszék

Bognár Bulcsu

szerkesztőbizottsági tag

habilitált egyetemi docens

PPKE BTK Kommunikáció-tudományi Tanszék

Dániel Botond

szerkesztőbizottsági tag

egyetemi adjunktus

Babeş-Bolyai Egyetem,

Magyar szociológia és Szociális munka Tanszék

Gyorgyovich Miklós

szerkesztőbizottsági tag

igazgatóhelyettes

Századvég

Kutatóintézeti Központ

Laki Ildikó

szerkesztőbizottsági tag

főiskolai docens

Milton Friedman Egyetem

Nemzetközi és Poltikatudományi Tanszék

Nárai Márta

szerkesztőbizottsági tag

 egyetemi docens

Széchenyi István Egyetem

Szociális tanulmányok és Szociológia Tanszék

Pallay Katalin

szerkesztőbizottsági tag

 főiskolai docens

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont

Pusztai Gabriella

szerkesztőbizottsági tag

 egyetemi tanár 

MTA doktora

Debreceni Egyetem

Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Sebestény István

szerkesztőbizottsági tag

nonprofit kutató

Központi Statisztikai Hivatal

Életminőség-statisztikai Főosztály

Szabó Máté

szerkesztőbizottsági tag

egyetemi tanár

MTA doktora

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Állam és Politikatudományi Intézete