2. évfolyam 4. szám 2022.


Teljes szám letöltése


Szerkesztőségi előszó

Az Önkéntes Szemle második évfolyam negyedik számának első két elméleti tanulmánya napjaink egyik legfontosabb válságának, az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésével foglalkozik. Egyrészt bemutatjuk a kárpátaljai fiatalok önkéntes tevékenységét, másrészt az egyik legjelentősebb karitatív szervezet menekülteket megsegítő, középtávú programját megalapozó szükségletfelmérés módszertanát és eredményeit ismertetjük. A harmadik elméleti tanulmány egy nagyon érdekes és itthon még kevéssé kutatott témával a szülői bevonódással, mint önkéntességgel foglalkozik azon keresztül, hogy a szerzők szisztematikusan feldolgozták ennek nemzetközi irodalmát. A gyakorlati tanulmányok keretében két, a hazai környezetvédelemmel foglalkozó szervezet esettanulmányát mutatjuk be. Az első esettanulmányban egy egyetemi, intézményi, fenntarthatósági és megtakarítási programról és az ott folyó önkéntes tevékenységekről, míg a másodikban egy tizennégy éve működő zöld szervezet sokrétű programjairól és a szervezet önkéntes-menedzsementi munkájáról olvashatnak. A módszertani esettanulmányok sorában egy újonnan létrejött, egyházi módszertani központ keretében megvalósuló önkéntes tevékenységről és az önkéntes koordinátori feladatokkal foglalkozunk. A recenziók egyike az önkéntesek egy sajátságos csoportjának, az egyszeri önkénteseknek nemzetközi kutatási eredményeivel ismertet meg, míg a második recenzióban egy finn példa alapján az időskori önkéntesség társadalmi és közösségi befogadást elsősegítő szerepéről olvashatnak.Kárpátaljai fiatalok önkéntes tevékenysége a 2022-es orosz-ukrán háború idején

Pallay Katalin - Markos Valéria - Fényes Hajnalka

"Kutatásunk legfőbb konklúziója, hogy a háború miatt kialakuló társadalmi feszültség ellenére a magyar kisebbségi fiatalok példát mutattak a szolidaritásban, hiszen önkéntességük során az ország belsejéből érkező ukrán nemzetiségűeket teljes szívvel segítették Kárpátalján, az ukrán-magyar határon és Magyarország területén is, használva ukrán és magyar nyelvtudásukat."

Az önkéntesség mint a szülők iskolai bevonódásának egy formája - szisztematikus szakirodalmi elemzés eredményeinek bemutatása

Kocsis Zsófia - Markos Valéria - Fazekas Elek - Pusztai Gabriella

"Elemzésünk újszerűsége, hogy európai viszonylatban csupán néhány kutatás foglalkozott a szülők iskolai önkéntességével. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a szülők bevonódását célzó kezdeményezések az oktatási szint növekedésével egyre kisebb számban jelennek meg."

Absztrakt >>>

Középtávú szükségletfelmérés eredményei a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által támogatott ukrán menekültek körében

Bartal Anna Mária

"Vizsgálatunk és eredményeink hiánypótlóak, mert a magyar társadalom- és alkalmazott tudományok egyik nagy adóssága, hogy a humanitárius segélyszervezetek tevékenységével, valamint a humanitárius segélyezés módszertanának vizsgálatával alig foglalkoztak érdemben."


Absztrakt >>>Önkéntességgel a környezetvédelemért - ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért, intézményi fenntarthatósági és megtakarítási program

Mudra Viktória

"A fenntarthatósági és megtakarítási program fő működési területei az intézményi hulladékgazdálkodás, egyetemi biodiverzitás, környezeti szemléletformálás és a környezeti policyalkotás. Megállapítható, hogy a több milliós megtakarítások, az alacsony költségvetésű fenntarthatósági módszertan megalkotása, a fenntarthatósági díjak, a hosszú távú önkéntesség kialakítása, nagyban hozzájárultak az egyetemi intézmény fenntarthatóbb működéséhez." 

Absztrakt >>>

Önkéntesség és önkéntes koordinátori munka a Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központban

Kereskedő Emőke

"Módszertani tevékenységünk végzéséhez elengedhetetlen az ellátórendszer alapos szakmai ismerete és ebbe a rendszerbe kell beilleszteni az önkéntesek munkáját. Önkénteseinket felkészítjük mind az intézményi, mind pedig az intézményen kívüli önkéntes munkára."

Absztrakt >>>

Hogyan lesz egy zöld civil szervezet "Társatok a zöldülésben"?

Domonyik Annamária - Lászlóné Csobay Krisztina - Német Erika

"A 2009-ben alakult Zöldövezet Társulás célja úgy megszólítani a magyar társadalmat, hogy válaszokat és megoldásokat adjon a környezettudatos élet kérdéseire és kihívásaira. A szervezet fennállása óta több mint ezer önkéntessel állt kapcsolatban, de a tudatos önkéntes toborzás, felkészítés és képzés, valamint foglalkoztatás 2016-ban vette kezdetét."


Absztrakt >>>Az egyszeri önkéntes - egy nemzetközi kutatás eredményei

Perpék Éva

"A tanulmány végkövetkeztetését mind az önkéntesség elméleti, mind gyakorlati szakembereinek érdemes fontolóra venni. Eszerint az önkéntességet - különös tekintettel az ismétlődő önkéntességre - több faktor együttállása határozza meg: ezek a motivációk, a társadalmi, közösségi beágyazottság és a korábbi önkéntes tapasztalatok."

Absztrakt >>>

Az önkéntesség mint társadalmi és közösségi befogadás az időskorúaknál - egy finn vizsgált tanulságai

Laki Ildikó

"Ezért is ajánlom a jelen összefoglalást azoknak a szakembereknek, önkénteseknek, illetve az egyetemi oktatásban résztvevő hallgatóknak és oktatóknak, akik szeretnék megismerni az idős korosztály önkéntességhez való viszonyát, a közösségi kapcsolódásuk megteremtésének különböző formáit."