Szerzői útmutató

Tisztelt Szerzőink, kérjük az alábbi formai követelmények pontos betartásával - tekintettel az online megjelenésre - készítsék el tanulmányaikat, cikkeiket.

Általános formai követelmények

Az elméleti tanulmányok elvárt terjedelme: 10-15 oldal (a cím, az absztrakt, illetve az ábrák, táblázatok nélkül) maximum 40.000 leütés (szóközökkel együtt).

A gyakorlati-módszertani cikkek elvárt terjedelme: 8-10 oldal (a cím, az absztrakt, illetve az ábrák, táblázatok nélkül) maximum 20.000 leütés (szóközzel együtt).

A recenziók cikkek elvárt terjedelme: 5 oldal 10.000 leütés (szóközzel együtt).

A magyar és az angol absztraktok elvárt terjedelme: 200 szó, maximum 1500 karakter

Kérjük szerzőinket, hogy nevük mellé adják meg foglalkozásukat/beosztásukat, tudományos fokozatukat, illetve intézményük, szervezetük nevét.

Az anonimitás biztosítása érdekében, a beküldött tanulmányokon csak a magyar cím szerepeljen!

Külön file-ban, de egy oldalon kérjük elküldeni a tanulmány, cikk, recenzió magyar címét, a szerző nevét, és a magyar absztraktot (recenzió estén ez nem szükséges) illetve 

a tanulmányok, cikkek, recenziók angol címét, a szerző nevét és az angol nyelvű absztraktot (recenzió esetén ez nem szükséges)!

Részletes formai követelmények

A tanulmány elkészítésének sablonja megkérhető a szerkesztőség@onkentesszemle.hu email-címen!

 1. A tanulmány magyar CÍME: Calibri light 18-as betűnagyság, fett nagybetű, jobbra zárt.
 2. Tanulmány SZERZŐJE: Calibri light 16-os betűnagyság, nagybetű, jobbra zárt.
 3. Absztrakt felirat: Calibri light 14-es betűnagyság fett kis- és nagybetű.
 4. Absztrakt szövege: Calibri light 11-es betűnagyság 1-es sorköz kis- és nagybetű. Az absztrakt végén  5-8 kulcsszót.
 5. A tanulmány angol címe: Calibri light 14-es betűnagyság, fett kis- és nagybetű, balra zárt.
 6. A tanulmány szerzőjének neve angol formátumban: Calibri light 14-es betűnagyság, kis- és nagybetű, balra zárt.
 7. Abstract felirat: Calibri light 14-es betűnagyság kis- és nagybetű.
 8. Abstract szövege: Calibri light 11-es betűnagyság 1-es sorköz kis- és nagybetű. Az angol abstract szintén tartalmazzon 5-8 kulcsszót.
 9. Fejezetek CÍME: Calibri light 14-es betűnagyság fett nagybetű, balra zárt - számozás nélkül.
 10. Alfejezetek címe: Calibri light 12-es betűnagyság fett-kurzív kis- és nagybetű, balra zárt - számozás nélkül.
 11. További alfejezetek címe: Calibri light 12-es betűnagyság kurzív kis- és nagybetű, balra zárt - számozás nélkül.
 12. A fejezetek, az alfejezetek címe és a fő szöveg között nem kell távolságot kihagyni.
 13. A tanulmány fő szövege: Calibri, 12-es betűnagyság, 1,5-ös sortávolság, sorkizárt (nincsenek behúzások!)
 14. Lábjegyzetben elhelyezett megjegyzések: Calibri 10-es betűnagyság 1-es sortávolság, sorkizárt
 15. Ábrák, táblázatok felirata: ábra/táblázat száma, utána pont ábra/táblázat felirat után nem kell sem pont, sem kettős pont
 16. Ábrák, táblázatok címe: Calibri 11-es betűnagyság, kurzív, középre húzott
 17. A főszövegben, amennyiben adatelemzés van, a százalékot kérjük betűvel kiírni!
 18. A tanulmány végén az IRODALOM felirat szerepeljen: Calibri light 14-es betűnagyság fett nagybetű, balra zárt - számozás nélkül
 19. Az Irodalmi hivatkozások (az alább részletezett módon): Calibri 11-es betűnagyság, 1-es sorköz.


Hivatkozási szabályok

1. Szövegközi hivatkozások

(Kovács 2016), vagy (Kovács 2016:34) vagy (Kovács 2016:34-36), illetve (Kovács - Kiss 2017), (Kovács - Kiss 2017:35), (Kovács - Kiss 2017:35-37).

Fontos: A nevek és az évszám közé semmilyen írásjel nem kell!

Fontos: A hosszú kötőjel használata, illetve leütés kihagyása a nevek között!

Kettőnél több szerző esetén:

Kovács et al. (2017), Kovács et al. (2017:36), Kovács et al. (2017:36-38)

Fontos: az - al. - után pontot tenni!

Több szerző említése során az évszám szerint kérjük a hivatkozott szerzőket felsorolni, és a felsorolásokat pontos vesszővel elválasztani:

(Varga 1996; Kovács 2000; Ács 2016)

2. Hivatkozás az Irodalomban

Felhívjuk fegyelmüket - ahol lehetséges - a DOI azonosítókat, a cikkek bibliográfiai adatai után, megadni!

 • Könyv, monográfia:

           Kovács János (2016): Cím. Budapest: Ház Kiadó.

           Jones, Jim (2005): Title. Cardiff: Publisher

 • Kötetben megjelent tanulmány:

           Kovács János (2016): Cím. In. Vas A. - Kiss J. (szerk.): Kötet címe. Budapest: Ház Kiadó, pp. 11-21.

           Jones, Jim (2005): Title. In. Jones, J. - White, C. (eds.): Title of publication.

           Cardiff: Publisher, pp. 14-20.

 • Szerkesztett kötet:

           Kovács János (szerk.) (2016): Cím. Budapest: Ház Kiadó.

 • Folyóirat cikkek:

           Kovács János (2016): Cím. Önkéntes Szemle, 1(2) (évfolyam)(szám) pp. 25-35.

           DOI:

           Jones, Jim (2005): Title. Voluntary Review, 1(4) pp. 11-20.

           DOI:

           Egy szerző több, azonos évben történt hivatkozása, az évszám mellé betű indexszet kapjon.

           Kovács János (2016a): Cím. Önkéntes Szemle, 1(4) (évfolyam)(szám) pp. 25-35.

           DOI:

 • Internetes hivatkozások

           Kovács János (2016): Cím. (folyóirat vagy kiadó neve, illetve további bibliográfiai adatok)  

           www.onkentesszemle.hu Letöltve: 2018.02.25.

           DOI: