A BAGÁZS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ROMATELEPEN ÉLŐK TÁMOGATÁSÁÉRT VÉGZETT MUNKÁJÁNAK KOMPLEX MÓDSZERTANI BEMUTATÁSA

Both Emőke Kinga - Sziveszter Áron Máté

Absztrakt

A Bagázs Közhasznú Egyesület önkéntesek bevonásával valósít meg romaintegrációs programokat két Pest vármegyei romatelepen. Az egyesület célja, hogy szakmailag és szervezetileg is modellprogramot alkosson a magyar romaintegráció területén. A romaintegráció során kihagyhatatlan szereplők a szegregált lakhellyel rendelkező romák, valamint a többségi társadalomban élők, a településen élők, az ott dolgozó szakemberek és a Bagázs önkéntesei. Ennek a két csoportnak a találkozója az, ami az inklúziós folyamatot elindítja. Az önkéntesekkel való közös munka alapja az önkéntesek képzése és szakmai támogatása, amelynek pedig az inklúziós folyamat komplex megközelítésének elsajátítása és megértése a kiindulópontja. A telepen élő gyerekek és felnőttek támogatása során az az alapelvünk, hogy az ott lakók nehézségei nem kezelhetők önmagukban, a szűkebb és tágabb környezetük nélkül, ezért minden telepen élő résztvevő családjával, közösségével, a helyi oktatási, közigazgatási, szociális és egészségügyi intézménnyel együttműködünk, hogy valódi változást tudjanak elérni a telepen élők a saját sorsukban. Jelen esettanulmány a Bagázs Egyesület Otthoni fejlesztés programját mutatja be részletesen, amely a gyerekprogramjaink alapjául szolgál, valamint az önkéntesek köré épített szakmai és szervezeti támogató rendszert részletezi. A tanulmány rávilágít arra, hogy komplex társadalmi problémákra csak komplex válaszokat lehet adni, amelyek nélkül inklúzióról, esélykiegyenlítésről nem lehet gondolkodni érdemben.

Kulcsszavak: romaintegráció, önkéntesség, komplex megközelítés, esélykiegyenlítés, oktatás, fejlesztő foglalkozás, szegregátum, romatelep