A GYERMEKEKNEK SZERVEZETT NYÁRI KULTURÁLIS-ÉLETMÓD TÁBOROK –

ESETTANULMÁNY A MAG-HÁZ ÖNKÉNTES-GYAKORLATÁRÓL

Monostori Éva

Absztrakt

Az esettanulmány a komáromi Élettér Egyesület által alapított és működtetett Mag-ház közösségi tér tizenhatéves gyakorlatát és tapasztalatait mutatja be a 6-14 éves gyerekek számára szervezett nyári, kulturális és életmód táboroztatás terén. Célja egyfelől azoknak a kihívásoknak és kényszereknek az elemzése, ahogy a szervezet a tagi önkéntesek, illetve Iskolai Közösségi Szolgálatot teljesítő diákok bevonása mellett – 2022-ben "kísérleti" programként – eljutott a kötődő "családi" önkéntesek bevonásáig. Másrészt annak a folyamatnak a bemutatása, hogy a nagyobb számú kötődő önkéntes bevonása miként indította el a szervezetben – az önkéntes-szervezés, -foglalkoztatás, -megtartás és -motiválás terén – az önkéntesek foglalkoztatásának tudatosabb átgondolását, ami a "csinálva tanulás" módszerén való továbblépést is jelentette. Az esettanulmányban foglaltak az olyan kisebb, vidéki szervezetek számára adhatnak példát az önkéntes-bevonás és -foglalkoztatás terén, akiket hasonló célok motiválnak és hasonló kényszerek szorítanak akkor, amikor valamilyen helyi kulturális, közösségi igényre akarnak választ adni.

Kulcsszavak: kulturális-életmód táborok, kisiskolás gyermekek, játék- és élmény-tematika, tagi önkéntesek, kötődő önkéntesek, "családi" önkéntesek, "csinálva tanulás" -módszere