PARADIGMAVÁLTÁS AZ IFJÚSÁGI ÖNKÉNTESSÉGBEN - EGY MÉDIA-KULTURÁLIS EGYESÜLET TÍZ ÉVES TAPASZTALATA

Simon Ádám

Absztrakt

A H+ Média és Kulturális Egyesület jelenlegi szervezeti formájában immár hetedik éve, közösség formájában pedig kereken tíz éve fogad (ifjúsági) önkénteseket, valamint Iskolai Közösségi Szolgálat keretében középiskolás diákokat. Az esettanulmány célja, hogy bemutassam egy közösségi kezdeményezésből megszerveződött egyesület az önkéntességgel kapcsolatosan általában milyen problémákkal küzd a civil szervezeti életciklus különböző fázisaiban, illetve konkrétan pedig felvázoljam azokat az eredményeket és problémákat, amelyek – a szervezet szemszögéből nézve – a magyarországi ifjúsági önkéntesség és iskolai közösségi szolgálat helyzetét jellemzik. Az egyesület 2018-ban jutott el szervezeti és humánerőforrás fejlesztése révén oda, hogy paradigmaváltásként az önkéntességre és az Iskolai Közösségi Szolgálatra mint erőforrásra tekintsen. Ezt a paradigmaváltást a COVID-19 járvány időszaka megakasztotta, de a fiatalokkal való intenzív kapcsolattartás eredményeképpen a szervezet végül megerősödve, magasabb színvonalon tudott a válságos időszakból kikerülni. Önkéntes és közösségi szolgálatos programunkat tudatosan három elvre építjük: készségfejlesztés az egyénnek, közösségépítés a szervezetnek, értékközvetítés a társadalomnak.

Kulcsszavak: önkéntesség, civil szervezetek, iskolai közösségi szolgálat, kultúra, média, szervezeti életciklus