A KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZÁS, AZ ÖNKÉNTESSÉG ÖRÖME ÉS A KULTÚRA VONZÁSÁBAN A VESZPRPÉM-BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA ÖNKÉNTESEI, A "RAGYOGÓK" JELLEMZŐI ÉS MOTIVÁCIÓI 

Bartal Anna Mária

Absztrakt

Az Európa Kulturális Fővárosa programok közel negyvenéves története azt bizonyítja, hogy megvalósításukat a kultúra, mint európai integrációs érték, és az önkéntesség, mint integrációs gyakorlat együtt erősítik. Magyarországon 2023-ban került megrendezésre a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat, amelyet a programévben a "Ragyogók" Önkéntes Program 113 regisztrált jelentkezője közül 83 aktív önkéntes segített munkájával. A 2023 nyarán lefolytatott kutatásunknak, amely az aktív önkéntesek 73 százalékát érte el, három fő célja volt. Egyrészt feltárni az önkéntesek szociodemográfiai jellemzőit, másrészt elemezni jelentkezésük indítékait és önkéntességük motivációt, harmadrészt pedig bemutatni önkéntes-tapasztalataikat, illetve elégedettségüket az önkéntes-menedzsmenti folyamatokkal. Eredményeink szerint a válaszadó önkéntesek demográfiai jellemzőiket illetően lényegesen eltértek más, hazai önkéntes-kutatások eredményeitől, mivel a nők és a 18-25 éves fiatalok voltak többségben, ugyanakkor a főbb szociodemográfiai jellemzőik tekintetében alátámasztották a domináns státusz-modell tézisét. Önkéntessé válásuk indokai és önkéntes motivációik sorrendje, noha korosztályonként különbözőképpen alakult, de mind az érték, illetve érték-közeli, mind pedig az egoisztikus motivációikat megelőzte a társas kapcsolatok igénye és motivációja. Ez arra utal, hogy a VEB2023 EKF-önkéntesség – a közösség-hiányos helyi társadalomban – fontos űrt töltött be a társadalmi interakciók megőrzésében. Önkéntes-menedzsmenti szempontból – előzetes önkéntes tapasztalataik, program alatti önkéntességük ideje, illetve gyakorisága szerint – heterogén csoportot alkottak a válaszadó önkéntesek, amely jelentős kihívások elé állította az önkéntes-koordinációt. Az önkéntes-koordinációval való elégedettségük korcsoportonként különbözött, legelégedettebbek a 26-45 évesek voltak.

Kulcsszavak: Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, önkéntesség, önkéntes motivációk, önkéntes-koordináció, önkéntes-menedzsment