A HÁLÓZATELEMZÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÖNKÉNTES KUTATÁSBAN

Bodor-Eranus Eliza - Bocskor Ákos

Absztrakt

Tanulmányunk azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen lehetőségeket nyújthat a kapcsolathálózati megközelítés az önkéntesség-kutatás számára. Kiindulópontunk az önkéntesség definíciója, amelyet a különböző, a témával kapcsolatos paradigmák bemutatása követ. Tanulmányunk fókuszában a kapcsolathálózati megközelítés áll, kiemelve azt, hogy a kapcsolatháló-elemzés milyen lehetőségeket rejt az önkéntesség különböző formáinak vizsgálatában, illetve milyen előzményei vannak ennek a megközelítésmódnak a terület kutatásában. Ehhez egy rövid áttekintést nyújtunk a fontosabb hálózatelemzési kulcsfogalmakról is. Fontosnak találtuk kihangsúlyozni az önkéntesség-kutatás során felmerült innovatív kapcsolathálózati megközelítést is, melyet egy saját kutatásból származó példával szemléltetünk. Végezetül gyakorlati támpontokat szeretnénk nyújtani a szervezeti vezetők számára, bemutatva a kapcsolatháló-elemzés segítségével végzett kutatások hasznosulását a mindennapokban.

Kulcsszavak: kapcsolatháló-elemzés, önkéntesség, önkéntesség kutatásának paradigmái, innovatív kapcsolatháló-elemzés, önkéntesség a gyakorlatban,