PROFESSZIONALIZÁLÓDÓ FESZTIVÁL ÖNKÉNTESSÉG EGY KAPCSOLATHÁLÓZATI KUTATÁS TÜKRÉBEN - ESETTANULMÁNY

Bodor-Eranus Eliza - Bocskor Ákos - Szvetelszky Zsuzsanna - Takács Károly - Vit Eszter - Samu Flóra - Vit Eszter - Galántai Júlia - Pétervári Judit

Absztrakt

A hazai fesztivál önkéntes szervezeten belül kialakult három szintű hierarchia (önkéntesek, mentorok, koordinátorok) jól tükrözi a szervezeti működés professzionalizálódását. A középvezetői szintet képviselő mentori pozíció egyedülálló tanulási lehetőséget jelent az önkéntes programba jelentkező fiatalok számára. A mentorok 20-30 önkéntesből álló csoport munkájáért felelnek a fesztivál ideje alatt, lehetővé téve olyan - a munkaerőpiacon is jól hasznosítható - készségek elsajátítását, mint például a csapatmunka szervezése és számonkérése, a csoportos és csoportközti kommunikáció, továbbá a feladat-, illetve humánerőforrás koordinációja. Az esettanulmány alapját képező kutatás a Sziget Fesztivál ideje alatt kapcsolathálózati módszerekkel vizsgálta a fesztivál önkéntesek mentori szintjét 2018-ban. A kapcsolathálózati elemzés elsődleges értéke abban van, hogy rámutat a klasszikus feladat- és az érzelmi vezető funkcióinak az önkéntesek közösségében való megjelenésére, amelyek ismeretében sikeresebb és eredményesebb vezetői döntések alakíthatók ki.

Kulcsszavak: fesztivál önkéntesség, Sziget Fesztivál, kapcsolathálók, együttműködés, kommunikáció, elégedettség, elköteleződés,