ÖNKÉNTESEK SZIGETE – A FESZTIVÁL ÖNKÉNTESEK MOTIVÁCIÓS VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI

Bodor-Eranus Eliza - Vit Eszter - Bocskor Ákos

DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2023.1.57-86

Absztrakt

A hazai legnagyobb könnyűzenei fesztivál, a Sziget Fesztivál, húszéves fennállása óta sikeresen követi a nemzetközi trendeket, nem csak kulturálisan, hanem az önkéntesek foglalkoztatása terén is. A rendezvény lebonyolítása során egyre nagyobb szerepe van a fesztivál önkénteseknek, ez mind az önkéntesek növekvő számában, mind pedig az önkéntesek feladatait szervező Fesztivál Önkéntes Központ munkájában tetten érhető. A fesztiválönkéntesség egy sajátos esete az epizodikus önkéntességnek. Tanulmányunk a Sziget Fesztivál fiatal önkéntesei példáján mutatja be azokat a motivációs tényezőket, ahol eltérés van az epizodikus önkéntesség különböző formái között ezen fajtája és az önkéntesség egyéb formái között. Kutatásunkat 2022 nyarán végeztük a Sziget Fesztivál önkéntesei körében kérdőíves módszerrel, az érvényes válaszok száma 311 volt. A korábbi, nemzetközi epizodikus önkéntesek körében végzett motivációs vizsgálatok eredményeivel egybehangzóan a Sziget Fesztivál önkéntesei számára is vezető motivációs tényező az elismertség és a társas interakció voltak. Ezt a motivációs bázist javaslatunk szerint a munkaszervezéskor érdemes szem előtt tartani az ellentételezésként nyújtott fesztiválbelépőn felül is. Kutatásunk fontos eredménye, hogy az epizodikus önkéntesség gyakorisága szerint megfigyelhető volt némi eltérés a motivációk sorrendjében és erősségében aszerint, hogy első alkalommal vagy visszatérő epizodikus önkéntesről van-e szó. A 25 év feletti fesztivál önkéntesek, akik más szervezeteknél rendszeresen végeztek önkéntes munkát jóval nagyobb hangsúlyt fektettek az önkéntes munka önbecsülésben betöltött szerepére, mint a kevésbé gyakori önkéntesek.

Kulcsszavak: epizodikus önkéntesség, önkéntes motiváció, fesztivál önkéntesség, önkéntesség és szabadidő, Sziget Fesztivál