ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG AZ ÉLMÉNY TÁRBAN

Domán Imre - Farkas Kata -Tasnádi Zsófia

Absztrakt

A Pécsett működő Élmény Tár Közösségi tér – az Élménylelő Ifjúsági Egyesület fenntartásában – már több mint 13 éve végez komplex oktatási, szociális, fejlesztői tevékenységet a Gyárváros területén a hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő gyermekek és családjaik körében. Az eltelt, majdnem 14 évben több mint 150 gyerekekkel volt kapcsolatunk. Szervezetünk célkitűzéseit és tevékenységét jelenleg 5 főállású, állandó munkatárssal és 25 önkéntessel látjuk el. Munkánk során több módszert kipróbáltunk, számos programot megvalósítottunk. Legnagyobb eredményünknek (és a legcélravezetőbb fejlesztési "eszköznek") a tartós jelenlétet gondoljuk. Mindenféle központi, állandó támogatás nélkül vagyunk jelen és folyamatosan támogatjuk a hozzánk járó gyerekeket és családjaikat. Jelen tanulmányban az Élmény Tárban végzett önkéntes tevékenység bemutatását végezzük el, melynek során kitérünk az Élmény Tárban végzett segítői, támogatói tevékenység és az ennek során alkalmazott módszertan bemutatásra is. A tanulmányban összefoglaljuk azt a rendszert, amelyet az évek során alakítottunk ki arra, hogy hogyan tudjuk legjobban toborozni, kiválasztani és támogatni a velünk együtt dolgozó önkénteseinket. Azt gondoljuk, hogy önkéntes tevékenységünk tervezésének és szervezésének módja mások számára is hasznos lehet. Írunk például arról, hogy miért gondoljuk fontosnak, hogy a hozzánk járó önkéntesek mentorálási folyamatban vegyenek részt. Az is érdekes lehet, hogy milyen felvételi rendszert építettünk fel az évek során, amivel kiküszöböljük a felesleges, sok energiát igénylő, idő előtti önkéntes-lemorzsolódást. Tanulmányunkban szemléltetjük azt is, hogy miért jó a mi önkéntes közösségünkhöz tartozni. Szervezetünk képes átadni a számunkra fontos értékeket a hozzánk érkező önkéntesek számára, mint például a partneri szemlélet, a demokrácia fontossága, az innovatív és kritikus gondolkodásmód, valamint az elfogadás és az együttműködés. Azt gondoljuk, hogy ezeknek az értékeknek a közös érvényre juttatásával sikerülhet változtatni azon a társadalmi problémán, aminek megoldásán dolgozunk, a társadalmi és oktatási esélyegyenlőtlenségeken, a hátrányos helyzetű gyerekek jogainak védelmén.

Kulcsszavak: önkéntesség, tudatosság, reziliencia, civil szervezet, támogatás,