ÖNKORMÁNYZATOK ÉS ÖNKÉNTESEK -
A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZETBEN
A COVID-19 PANDÉMIA ELSŐ HULLÁMA IDEJÉN

Fekete Károly - Dombi Gábor - Oláh Miklós

Absztrakt

A COVID-19 járvány a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet, mint alapvetően turizmusgazdasági szereppel rendelkező, funkcionális térséget is összetett kihívások elé állította. Igaz volt ez már a járvány első magyarországi hulláma esetén is, noha utólag már látható, hogy 2020 tavaszán egy térség vagy település életében még sokkal kevésbé az egészségügyi, mintsem az igazgatási, szervezési, illetve gazdasági kérdések jelentkeztek hangsúlyosabban. Az önkormányzati vezetők körében készített kérdőíves felmérésükben a szerzők számos egyéb aspektus mellett azt is vizsgálták, hogy a COVID-19 járvány első hulláma idején, a jelentős civil aktivitásokkal rendelkező Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben milyen szerepet játszottak az önkéntesek és civilek az önkormányzatok által menedzselt helyi védekezésben. A vizsgálat eredményei igazolták, hogy - a térség működésében és a statisztikákban már hosszú időtávban is nyomon követhető - magas civil aktivitás a járvány elleni védekezésben is megnyilvánult. Különösen a kiemelt térség turisztikailag frekventáltabb parti, illetve Balaton-felvidéki településein volt számottevő az önkéntesek és civilek szerepvállalása a helyi védelmi intézkedésekben. Feltételezhető, hogy a nonprofit szféra szerepvállalása is hozzájárult ahhoz, hogy a koronavírus első hulláma egészségügyi téren kis mértékben érintette a Balaton térségét, illetve az önkormányzatok, valamint a civilek együttesen igazolták, hogy a helyi szinten jelentkező kihívásokat eredményesen képesek kezelni válsághelyzetben is.

Kulcsszavak: önkormányzatok, önkéntesek, civil társadalom, COVID-19 pandémia, Balaton Kiemelt Üdülőkörzet,