AZ ÖNKÉNTESSÉG JELLEMZŐI AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAMOKBAN 2008 2022. - SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS ELEMZÉS

Fényes Hajnalka - Perpék Éva - Dorner László

Absztrakt

Szakirodalmi elemzésünkben az önkéntesség szerepét vizsgáljuk az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programokban. Az EKF történetének rövid áttekintése után célunk a közép-kelet-európai városok részvételének és a program jógyakorlatainak bemutatása, valamint az önkéntesek motiválásával összefüggő tapasztalatok összegzése. Vázoljuk továbbá az EKF-önkéntesek jellemzőit, a programok rájuk gyakorolt hatásait és végül azt is, hogy az önkéntesség milyen hatást gyakorolt az kulturális fővárosok életére. A közép-kelet-európai térség városai, néhány kivételtől eltekintve, a 2004-es európai uniós csatlakozás után vettek részt a programban. Magyarország, Románia, Lengyelország, Csehország és Litvánia kétszer is szerepelt. Hazánkból 2010-ben Pécs, 2023-ban pedig Veszprém és a Bakony-Balaton régió nyerte el az EKF-címet. A jógyakorlatok feltérképezése alapján az önkéntes programok legfontosabb jellemzői a rugalmasság, a reszponzivitás, a sokszínűség, az önkéntesek képzése, elismerése és megbecsülése, a hatékony kommunikáció, a technológiai eszközök megfelelő használata és a hagyatéktervezés. Az önkéntes motivációk vizsgálata után megállapítható, hogy a programban részt vevő önkéntesek többsége a kulturális programok iránt fogékony, a kulturális örökség megőrzése iránt felelősséget érző, a saját települései jelene és jövője iránt elkötelezett, polgári tudatossággal rendelkező személy. A tevékenység végzésének hátterében leggyakrabban a szociális kapcsolatok bővítésének, a közösség iránti elkötelezettség kifejezésének, a város gazdasági és kulturális fejlesztésének vágya, kisebb mértékben pedig személyes szükségletek (például a későbbi munkalehetőségekhez releváns munkatapasztalat, képességek fejlesztése stb.) kielégítése azonosítható. Összességében elemzésünk tanulsága szerint az EKF önkéntes programok sikeres megvalósítása a kutatásunkban is beazonosított jógyakorlatok betartásán múlik, illetve ezáltal maximalizálhatjuk az önkéntességnek a kulturális fővárosokra gyakorolt pozitív hatásait is.

Kulcsszavak: Európa Kulturális Fővárosa programok, önkéntesség szerepe, jógyakorlatok, motivációk, hatások, szakirodalmi elemzés