A KÖNYVTÁRI ÖNKÉNTESSÉGRŐL RÖVID, NEMZETKÖZI KITEKINTÉSBEN

Frisch Dóra

Absztrakt

A könyvtári önkéntességről az elmúlt negyven évben megjelent nemzetközi tanulmányok, szisztematikus válogatásával két fő kérdésre kerestük a választ. Egyfelől, hogy a rohamosan fejlődő információs, kommunikációs technológiák és eszközök korában mi (lehet) az önkéntesség szerepe a könyvtárak világában. Másfelől pedig, hogy milyen az a hatékony könyvtári önkéntes-menedzsment, amely mind a jelenkor kihívásainak, mind az önkéntesek motivációinak megfelel, mindamellett, hogy a könyvtárak "hagyományos" szolgáltatási és közösségi funkcióját is meg lehessen őrizni. Napjaink "különlegessége", hogy az információs, kommunikációs technológiák és eszközök forradalmian gyors változásai és a gazdasági válság hatásai összeérnek, és ez kettős kihívást jelenthet a könyvtárak számára is. Az elemzés során célzott keresést és "hólabda-módszertant" alkalmaztunk, amelynek eredményeképpen 30 tanulmányt tekintettünk át az – 1984 és 2023 között megjelent – amerikai, angol, német, holland és koreai könyvtári önkéntesség vizsgálatára és példáira vonatkozólag. E téren főként a városi közkönyvtárak, illetve – a fiatalok önkéntességének kérdéseit kutatva – az egyetemi könyvtárak gyakorlatát leíró elemzésekre koncentráltunk. Vizsgálati kérdéseinkre inkább részleges válaszokat, előnyöket és hátrányokat megfogalmazó dilemmákat, valamint, az egyes részterületeken felmutatható jó példákat kaptuk válaszul. Abban teljes volt a szerzők között az egyetértés, hogy a könyvtári önkéntesek nagyon fontos humánerőforrást, kulturális és kapcsolati tőkét jelentenek a könyvtárak számára. A dilemmák az 1980-as évek forrás- és kiadáscsökkentő intézkedései nyomán felbukkanó – és a mostani gazdasági válság idején ismét aktualitást kapó –, szakalkalmazottak versus önkéntesek "helyettesítőhatása" terén fogalmazódtak meg. A könyvtári önkéntesség előnyei, valamint a jó példák azt bizonyították, hogy csak jól körül határolt, differenciált önkéntes-menedzsmenti módszerekkel lehet az önkéntesek foglalkoztatásában fenntartani azt a fajta egyensúlyt, amely biztosítja a könyvtár szolgáltatási feladatainak és közösségi szerepeinek ellátását.

Kulcsszavak: könyvtári önkéntesség, önkéntes-menedzsment, közkönyvtárak, egyetemi könyvtárak, nemzetközi példák, információs-technológiai fejlődés