AJKA, KESZTHELY ÉS ZIRC JÁRÁSKÖZPONTOK GYAKORLATA, TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI AZ ÖNKÉNTES-BEVONÁS TERÉN

Galambos Henriette Rita

Absztrakt

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program egyik kiemelet célja volt a kulturális önkéntesség fejlesztése, az aktivitás növelése és ezek által az önkéntesség társadalmi presztízsének növelése a régióban. Az esettanulmány célja mindebből következően az volt, hogy helyzetképet adjon három járási székhely – Ajka, Keszthely és Zirc városok – kulturális életéről, programjairól, az önkéntesség helyzetéről és az ezzel kapcsolatos helyi eredményekről és kihívásokról. Az esettanulmányban személyesen felvett, strukturált interjús módszert alkalmaztunk és hét fő kérdés – a kulturális, civil, önkéntesség helyzetkép, a konkrét programok megvalósítása önkéntesek részvételével, az önkéntes-koordináció, a potenciális és a már önkéntesek motiválása, elért eredmények értékelése, továbbá a kihívások azonosítása, valamint a jövőkép – mentén vizsgáltuk a kitűzött célokat. Eredményeink szerint az önkéntesek szervesen kapcsolódnak a vizsgált települések kulturális életéhez. Bár különbségek mutatkoztak az önkéntesek életkora, a motivációja, a bevonhatóságuk tekintetében, lényegében mindhárom településen számolnak velük, számítanak rájuk, sőt sok esetben nem is tudnák megvalósítani a kulturális programokat nélkülük. Az önkéntességhez kapcsolódó helyi történetek fontos precedensek, hivatkozási alapok, a közös emlékezet részévé váltak. Mindhárom településen kihívásként jelent meg a fiatalok bevonása az önkéntességbe, noha a helyi kulturális események az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítésének egyik fő terepei. Jövőképük alapvetően pozitívnak mutatkozott, de ezt – a városok gazdasági helyzetétől, a kulturális finanszírozástól, a közösségi aktivitástól – függőnek értékelték.

Kulcsszavak: Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, Ajka, Keszthely, Zirc, kultúra, önkéntesség, önkéntes-koordináció