ÖNKÉNTES KOORDINÁTORI MUNKA ÉS ÖNKÉNTESSÉG 

A BAPTISTA EGYHÁZI SZOCIÁLIS MÓDSZERTANI KÖZPONTBAN

Kereskedő Emőke

Absztrakt

Az önzetlen segítségnyújtás a keresztényi élet része. A baptista egyház életén belül is mindig elsődleges szerepet játszott a krisztusi parancs: a felebaráti szeretet és a diakónia. 2017-ben jött létre a Baptista Szociális Módszertani Központ, amelyben újra kellett szervezni az önkéntes munkát 30 önkéntessel. Módszertani tevékenységünk végzéséhez elengedhetetlen az ellátórendszer alapos szakmai ismerete és ebbe a rendszerbe kell beilleszteni az önkéntesek munkáját. Önkénteseinket felkészítjük mind az intézményi, mind pedig az intézményen kívüli önkéntes munkára. Az önkéntesek toborzásán, képzésén és foglalkoztatásán túl az az önkéntes koordinátor feladata, hogy erősítse a már meglévő párbeszédet és az együttműködést a baptista önkéntesek, a gyülekezetek és a szolgáltató intézmények között.

Kulcsszavak: önkéntes koordinátor, önkéntesség, szociális terület, módszertan, szakmatámogatás,