A CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSE A VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉSRE - 

A CIVIL IMPACT AKADÉMIA MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAI

Kiss Gyöngyvér

Absztrakt

A Civil Impact Nonprofit Közhasznú Kft. munkatársai több mint tíz éve foglalkoznak azzal, hogy együttműködésre sarkallják a nonprofit és forprofit szektor képviselőit. Hisznek abban, hogy a civil szektorban olyan tudás, kompetencia van, mely beépíthető a vállalatok mindennapi gyakorlatába. Tevékenységeik között már hetedik éve szervezik meg a Civil Impact Akadémiát, melynek célja, hogy a résztvevő civil szervezetek számára utat mutasson, hogyan tudnak vállalatokhoz kapcsolódni, és rávilágítsanak arra, hogy milyen szaktudás van a civil szervezeteknél, mely a vállalatok számára értéket jelent. Az Akadémia tapasztalati alapján jelen tanulmányban azt járjuk körül, hogy a civil-nonprofit szervezetek és a vállalatok között milyen partnerségek jöhetnek létre, melyek akár túlmutatnak a támogatáson, adományozáson és szponzoráción. A tanulmány célja bemutatni, hogy miért fontos egy civil-nonprofit szervezettel való üzleti együttműködés egy vállalatnak, melyek azok a trendek, irányelvek, melyek alakítják a vállalati (köz)gondokodást, és mindez milyen új feladatot és új kihívást jelent a civil-nonprofit szervezeteknek. Feltérképezzük azt is, hogy ezek alapján, melyek azok a pontok, melyek fejlesztése, végiggondolása szükségszerű civil oldalon egy jól működő civil-vállalati együttműködés megvalósításához.

Kulcsszavak: CSR, ESG, elköteleződés, bevonódás, önkéntesség, munkáltatói márkaépítés, partnerség, felelősségvállalás, fenntarthatóság, hatás