AZ ÖNKÉNTESSÉG MINT A SZÜLŐK ISKOLAI BEVONÓDÁSÁNAK EGY FORMÁJA - SZISZTEMATIKUS SZAKIRODALMI ELEMZÉS EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

Kocsis Zsófia - Markos Valéria - Fazekas Elek - Pusztai Gabriella

DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.4.57-87

Absztrakt

A szülői bevonódás vizsgálata az elmúlt évtizedben az oktatáskutatás fókuszába került, ugyanis a családi elkötelezettséget vizsgáló kutatások a bevonódás tanulmányi eredményességre gyakorolt pozitív hatásairól számoltak be. Habár a szülői bevonódás egyik alapvető formája lehet szülők iskolai önkéntessége, nincsenek ismereteink ennek bizonyított hatásairól, s még szisztematikus áttekintés sem volt közölve a témában magyar nyelven. 

Áttekintő tanulmányunkban a szülők iskolai önkéntességére fókuszáltunk. Munkánk a szülők önkéntességének és iskolai bevonódásának kapcsolatával foglalkozó 29 munkát gyűjt össze, amelyek a 2004 és 2021 közötti időszakban kerültek publikálásra. A tanulmányok változatos kutatási módszereket használnak. A vizsgált cikkekben a szülői önkéntesség a szülői bevonódás egyik hatékony eszköze volt, vagy a beavatkozások, mentorprogramok egyik eredményeként definiálták. 

Elemzésünk újszerűsége, hogy európai viszonylatban csupán néhány kutatás foglalkozott a szülők iskolai önkéntességével, a feldolgozott kutatások túlnyomó többségét az Amerikai Egyesült Államokban végezték. Kutatásunk felhívja a figyelmet a téma fontosságára, megállapítható, hogy a szakirodalomban limitált azoknak a tanulmányoknak a száma, amelyek a kedvezőbb szociokulturális háttérrel rendelkező családok bevonódásával kapcsolatosak, valamint ez a kutatási terület elhanyagoltnak számít főleg a középfokú oktatásban tanulók diákok kapcsán. 

Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a szülők bevonódását célzó kezdeményezések az oktatási szint növekedésével egyre kisebb számban jelennek meg. Ennek egyik feltételezett oka lehet, hogy a gyermekek önállósodásával már a felek nem érzik szükségét az intenzív szülői önkéntességnek és bevonódásnak.

Kulcsszavak: szülői bevonódás; szülői elköteleződés, szülői önkéntesség az iskolákban, szülői önkéntes program