A VESZPRÉMI LAKOSOK ÖNKÉNTES MOTIVÁCIÓJA ÉS ATTITŰDJE A HELYI TURIZMUSBAN A VESZPRÉM-BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKÁBAN

Kruppa-Jakab Éva - Kővári Edit

Absztrakt

A tanulmány a helyi lakossági önkéntes részvételének lehetőségeit vizsgálja a helyi turizmusban. Veszprém és a Balaton régió 2018-ban nyerte el a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa címet. Egy hatékony önkéntes program felépítése és működtetése a sikeres EKF projektek egyik kulcsa. A kutatás célja, hogy feltárja a veszprémi polgárok, mint potenciális helyi turisztikai önkéntesek önkéntességi hajlandóságát, motivációit, valamint érdeklődését a VEB2023 EKF rendezvények iránt a programévet megelőző felkészülési időszak két évében. A 2020 őszén végzett online és offline kérdőíves felmérés a következő kérdésekre kereste a választ: Nagyobb valószínűséggel végeznek-e önkéntes munkát a helyi turizmusban az EKF kiajánlott programjai iránt érdeklődők? Folytatnák-e ezt a tevékenységet 2023-ig és azt követően is? Milyen az Európa Kulturális Fővárosa presztízse és motiválja-e a lakosokat a helyi turisztikai önkéntességre? 2022 májusában esettanulmányt készítettünk a veszprémi Pannon Egyetem hallgatóinak VEB2023 EKF programban való részvételi lehetőségeiről. Esettanulmányunk eredményei szerint az önkéntesség nem az egyetlen módja annak, hogy a diákok részt vegyenek a VEB2023 EKF programokban. A gyakornoki lehetőségek, részmunkaidős állások az EKF szervezetnél vagy a VEB2023 EKF közösségi tereiben szintén vonzóak a számukra. A fiatalok saját projektjükön, vagy az Európa Kulturális Fővárosa témájú kurzusokon és szakdolgozatokon, diplomamunkákon keresztül is kapcsolódhatnak a VEB2023 EKF-hez. Eredményeink és a gyakorlati ajánlások úgy véltük, segíthetik a sikeres, fenntartható és gördülékenyen működő EKF önkéntes rendszer fejlesztését Veszprémben és térségében, és hasznosak lehetnek más jövőbeli Európa Kulturális Fővárosa, vagy egyéb nagyrendezvények szervezői számára is.

Kulcsszavak: önkéntesség, turizmus, helyi turisztikai önkéntesek, Európa Kulturális Fővárosa, Veszprém, Balaton