MEGJELENT AZ ÖNKÉNTES SZEMLE 2024. évi 1. száma

2024.03.16

Az Önkéntes Szemle online folyóirat első száma három évvel ezelőtt jelent meg. Ebből kifolyólag a negyedik évfolyam első számának, legelső tanulmánya egyfajta számvetése is ennek a három évnek, hiszen a szerkesztőség tagjai átfogó elemzést készítettek a folyóiratban megjelent tanulmányok és esettanulmányok alapján a hazai önkéntes szektor válságokkal terhes időszakáról. Az Önkéntes Szemle negyedik évfolyamának első számát a tanodai önkéntesség témájának szenteljük. A tanodák a hátrányos helyzetű tanulóknak (és gyakran a családjuknak is) kínált szolgáltatások egyfajta holisztikus szemléletű, az adott tanuló egyéni igényeihez igazodó szociális támogatótevékenységek összességeként értelmezhetők. Az ezzel kapcsolatos első tanulmány az oktatási méltányosság elméleti keretébe helyezve mutatja be a tanodák létrejöttét, módszertanát, működését és azt, hogy ebben milyen szerepet tölt be az önkéntesek munkája. Jelenleg közel háromszáz tanoda vagy tanodai jellegű intézmény található Magyarországon, főként civil-nonprofit szervezetek működtetésében. Ezért magától érthetődő módon külön tanulmányt szenteltünk az oktatási célú civil-nonprofit szervezetek és az önkéntesség elemzésének, pótolva azt a hiányt is, hogy közel két évtizede nem jelent meg részletesebb elemzés erről az alszektorról. A négy esettanulmány a tanodák, illetve a tanoda jellegű intézmények eltérő felfogás és módszertan szerinti működtetésére szolgáltat példát, illetve arra is, hogy milyen komplex oktatási-szociálpolitikai funkciót tölthetnek be ezek a szervezetek. A gyerekek életesélyeinek javítására, a gyerekszegénység csökkentésére és a szegénység újratermelődésének megakadályozására létrejött Gyerekesély programról szóló esettanulmány fókuszában a tanulói eredményesség vizsgálata áll. Végezetül a recenzióban egy hiánypótló, az ifjúsági szakemberek és önkéntesek körében végzett felmérés eredményeit bemutató kiadványt ismertetjük.