MEGJELENT AZ ÖNKÉNTES SZEMLE 2023.évi 1.száma

2023.03.07

Az Önkéntes Szemle harmadik évfolyam első számának fókuszában - közel százhatvan oldalon - az ifjúsági önkéntesség áll. Az, az ifjúsági önkéntesség, amely a hazai önkéntes szektor fejlődésének az egyik alapköve. Az első két tanulmány a Magyar Ifjúság Kutatás 2020 adatbázisára támaszkodva elemzi egyfelől az önkéntes fiatalok jellemzőit, másfelől a szabadidő-felhasználás és az önkéntesség kapcsolatát. Eredményeik nem csak a kutatók, hanem a gyakorlati szakemberek, de az ifjúságpolitikai szereplők érdeklődésére is számot tarthat. Az elméleti tanulmányok közül a harmadik a - fiatalok körében népszerű - fesztiválönkéntesség motivációt tárja fel. Az Önkéntes Szemle küldetésének tartja, hogy rendszeresen helyt adjon a hazai önkéntesmenedzsment gyakorlati példáinak is. Ebben a számban három ilyen esettanulmányt - egyrészt a Magyar Máltai Szeretszolgálat három éves, "If You" programjának eredményeiről, másrészt egy média-kulturális egyesület tíz éves tapasztalatáról az ifjúsági önkéntesség, valamint fogadószervezetként, az Iskolai Közösségi Szolgálat terén, és harmadrészt pedig egy vidéki kisvárosban megvalósuló települési ifjúsági munkáról és önkéntességről - olvashatnak. A módszertani esettanulmány - főként a fiatalok körében egyre terjedő - epizodikus önkéntesség jellemzőiről, valamint önkéntesmenedzsmenti eszközeiről ad számos példán nyugvó szakirodalmi áttekintést. Végezetül figyelmükbe ajánljuk a recenziókat is, amelyek olyan külföldi tanulmányokat ismertetnek, amik a fiatalok önkéntességének hatását mutatják be a munkvállalásra, illetve a COVID-19 járvány után az ifjúsági önkéntesség új trendjeit vázolják fel nemzetközi szemszögből.