AZ INKLUZÍV ÖNKÉNTESSÉGRŐL - RÖVID ÁTTEKINTÉS 

Laki Ildikó

Absztrakt

Míg az inkluzivitás nem új megközelítés és új eszköztár a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó különbségek kezelésére, most egy új kutatási folyamat megjelenésének vagyunk tanúi, amely az inkluzivitás és az önkéntesség közötti összefüggéssel foglalkozik. Ez részben azért van így, mert a befogadás szempontjából figyelembe vehető személyek és csoportok körét mindig az adott közösség határozza meg, és ez a tény is felerősíti az önkéntesek szerepét.

A tanulmány fő célja először is az, hogy elemezze a befogadás kifejezés különböző értelmezéseit egyes európai országokban, másodszor pedig megvizsgálja az inkluzivitás és az önkéntesség összekapcsolásának értékét (mint a társadalmi tevékenység valószínűleg legelterjedtebb fogalmát). Ezenkívül áttekintést nyújtunk különböző esettanulmányokról és nemzetközi kutatási eredményekről, annak bemutatására, hogy a befogadás és az önkéntesség közötti kapcsolat és összefüggés hogyan működik a gyakorlatban. Ennek keretében, részletesen megvizsgáljuk, hogy az inkluzív önkéntességnek milyen eredményei és hatásai vannak az egyén és a társadalom szintjén.

Kulcsszavak: inkluzív önkéntesség, társadalmi befogadás, méltányosság, integrációs kihívások, fogyatékossággal élők önkéntessége