PÉCSVÁRADI FIATALOK RÉSZVÉTELE A TELEPÜLÉSI IFJÚSÁGI ÉS ÖNKÉNTES MUNKÁBAN

László Miklós

Absztrakt

Egy település jövője sokban múlik a fiatalokon. Ők fogják hosszú távon használni az önkormányzat által fejlesztett tereket, szolgáltatásokat, és az ő helyben tartásuk, boldogulásuk segítése az egyik legfontosabb feladata a helyi döntéshozóknak. Ezért elengedhetetlen, hogy legyen a településeken ifjúsági munka. Mivel az ifjúsági munkát sokféleképpen lehet értelmezni, ezért az esettanulmány célja, hogy bemutassa a helyi/települési ifjúsági munkának egy szeletét, amely Pécsváradon, mondhatni egyedi körülmények között működik, amelynek organizátora a 2011-ben létrejött Fiatalok a részvételért Egyesület. A tanulmány első részében bemutatom a Fiatalok a részvételért Egyesületet és szoros kapcsolatát a Pécsváradi Ifjúsági Önkormányzattal. Részletesen kitérek egyrészt arra, hogy ez a kapcsolat miként alakult az immáron több, mint két évtizedet felölelő munkában. Másrészt ismertetem, hogy miként fejlődött egy helyi kis közösség egyesületté és mi a szerepe az önkéntességnek a helyi ifjúsági munkában.

Kulcsszavak: település, ifjúsági munka, önkéntesség, ifjúsági önkormányzat