KIK A NYERTESEI AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATNAK? - 

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT IRÁNTI POZITÍV ATTITŰDÖKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA

Markos Valéria

Absztrakt

Magyarországon 2012-ben vezették be az iskolai közösségi szolgálatot, melynek egyik legfőbb célja a fiatalok önkéntességre való motiválása. Az iskolai közösségi szolgálat hosszabb távú hatását az elkövetkezendő években lehet majd vizsgálni, jelenleg az első tapasztalatokat tudjuk kimutatni. Jelen tanulmányunk elsődleges célja annak bemutatása, hogy milyen tényezők befolyásolják a szolgálat iránti pozitív attitűdök kialakulását, és milyen szociokulturális tényezőkkel jellemezhetők azok a tanulók, akik szívesen végezték a szolgálatot és pozitívan emlékeznek vissza az ötven órára. A nemzetközi irodalomból ismert service-learning (közösségi szolgálat) tantárgyak pozitív hatásainak bemutatásán túl ismertetjük a hazai iskolai közösségi szolgálatot. 2019-ben folytatott nagymintás keresztmetszeti vizsgálatunk néhány eredményét közöljük, melynek kapcsán választ kapunk arra, hogy milyen tényezők segítik a pozitív attitűdök kialakulását, és kik azok a tanulók, akik pozitív attitűdöket társítanak a szolgálathoz. Végül megfogalmazzuk javaslatainkat, amelyek segítséget nyújthatnak az iskolai közösségi szolgálat fejlesztéséhez és a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2021-2030 kialakításához.

Kulcsszavak: iskolai közösségi szolgálat, önkéntesség, pozitív attitűdök