VÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉG A GYAKORLATBAN


Molnár Klára - Vida Vivien

Absztrakt

Az Effekteam Egyesület kutatásiból kiderül, hogy az elmúlt 10 évben az önkéntesség fokozatosan teret nyert a nagyvállalatok társadalmi felelősségvállalási gyakorlatában. Jelen tanulmányban három nagyvállalattal - a dm Magyarország Kft., az E.ON Hungária Zrt. és az OTP Bank Nyrt. - készült interjút dolgozunk fel. Az elemzés áttekintést kíván nyújtani a hazai piacon működő három vállalat elmúlt 10 éves önkéntes gyakorlatának változásairól, fejlődéséről. A tanulmány keretében részletesen megvizsgáljuk, milyen kereteket biztosítottak a vállalatok az önkéntes aktivitásoknak, milyen önkétes programok születtek, valamint azt, hogyan valósítják meg a különféle típusú önkéntes kezdeményezéseket ezen cégek. Az esettanulmány végére jól körvonalazódik az a hipotézisünk, miszerint a vizsgált vállalatok társadalmi felelősségvállalási stratégiájában, gyakorlatában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az önkéntes kezdeményezések.

Kulcsszavak: CSR, társadalmi felelősségvállalás, felelős vállalatok, vállalati önkéntesség