INNOVATÍV ÖNKÉNTESTOBORZÁSI MÓDSZEREK - 

AZ OKTONDI PROGRAM GYAKORLATA

Molnár Janka Sára - Szitáné Kazai Ágnes

Absztrakt

A jól működő, nonprofit szervezetek tevékenységének elengedhetetlen részét képezik az előre meghatározott, hosszabb és rövidebb távú stratégiák. Jelen tanulmány középpontjában közülük egy - az önkéntesek toborzására, kiválasztására és megtartására vonatkozó - stratégia kialakításának és megvalósításának legfontosabb kérdései állnak - számos, gyakorlati példával illusztrálva.

Az ismertetés a projektek tervezésétől elindulva, leírja a stratégia meghatározásának, majd a végrehajtáshoz szükséges létszám megállapításának folyamatát. Röviden összefoglalja a toborzás és kiválasztás online és offline módjait, továbbá az ezeket követő onboarding folyamatot, ami jelentős szerepet játszik az önkéntesek megtartásában. A tanulmányban ismertetett, gyakorlati példákat az OKTONDI (OKTatás ONline DIgitálisan) program, illetve szervezet életéből merítettük, amely azzal a céllal jött létre 2020 márciusában, hogy segítséget nyújtson a tanárok és diákok távoktatásra való átállásához. A szervezet néhány nap alatt több száz fős kezdeményezéssé nőtte ki magát, és az elmúlt 1,5 év alatt több mint 10 projektet indított, és ezek egy részét már le is zárta. E projektek során szerzett tapasztalatok alapján állt össze egy sikeres, jól működő, könnyen alkalmazható és skálázható, toborzási stratégia. A tanulmány, végezetül, kitér arra is, hogy a bemutatott stratégia, módszertan hogyan ültethető át sikeresen más, szintén dinamikusan növekvő, többségében fiatalok alkotta szervezet - a Corvinus Innovation Research Centre - életébe, működésébe. Az eredményes adaptáció azt igazolja, hogy a leírtak útmutatóul szolgálhatnak minden olyan nonprofit kezdeményezés számára, amely jó ötletből megvalósult, sikeres projektet szeretne létrehozni.

Kulcsszavak: önkéntestoborzás, stratégia, online önkéntesség, offline önkéntesség, OKTONDI, adaptáció,