A NAGYVÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉG AZ ELMÚLT TÍZ ÉVBEN -
AZ EFFEKTEAM VIZSGÁLATAINAK TÜKRÉBEN

Molnár Klára

Absztrakt

Magyarországon a nagyvállalatoknál jellemzően a kétezres évek közepén jelentek meg az első önkéntes aktivitások, amelyek többnyire alulról jövő kollegiális, jótékony összefogások formájában, szabadidőben valósultak meg. Az önkéntes keretek, policyk kialakítása, valamint a vállalatok részéről kezdeményezett programok ösztönzése, szervezése inkább a kétezres évek második felében kapott teret a vállalatok társadalmi felelősségvállalási gyakorlatában. Ez összefügg azzal, hogy maga a nagyvállalati társadalmi felelősségvállalás - vagy, ahogy akkoriban a vállalatok és a szakma is nevezte CSR - a kétezres évek közepén bontakozott ki erőteljesen és szilárdult meg a nagyvállalati kultúrában. Ennek következtében a hazai nagyvállalati önkéntesség első fejlődési szakasza az elmúlt 10 évre tehető, ezt az időszakot vizsgáljuk meg az elemzésben.

A tanulmányban bemutatjuk, hogyan változott hazánkban a nagyvállalati önkéntesség az elmúlt 10 évben. Elemeire, illetve mutatóira bontjuk az önkéntesség gyakorlatát és egy áttekintő képet formálunk a tervezés, menedzselés, utánkövetés megvalósításáról. Ezenfelül bemutatjuk azokat a tényezőket, amelyek hatást gyakorolhattak, illetve befolyásolhatták a hazai nagyvállalati önkéntesség alakulását.

Kulcsszavak: CSR, társadalmi felelősségvállalás, felelős vállalatok, vállalati önkéntesség