RÖVID ÁTTEKINTÉS A HAZAI FOR- ÉS NONPROFIT SZERVEZETFEJLESZTÉS GYAKORLATI, MÓDSZERTANI HELYZETÉRŐL ÉS PROBLÉMÁIRÓL

Bőhmné Nardai Brigitta

Absztrakt

A hazai civil-nonprofit szektor a forprofit szektorral egy időben született újjá a rendszerváltást követően. Már akkoriban is világosan látták a szakemberek, ahhoz, hogy fennmaradjanak, hogy megtartsák további fejlődőképességüket, meg kell tanulniuk kezelni a változást, együtt kell tudni vele élni. A kilencvenes évek végére jutnak el a szervezetek abba a fejlődési szakaszba, hogy tudatosan elkezdenek szervezetfejlesztési kérdésekkel foglalkozni, szervezetfejlesztési tanácsadókkal kooperálni.

Általánosan elmondható, hogy szükséges a célok és missziók újra definiálása és megtalálása mindkét oldalon. Az elmúlt évek viszontagságai mind a két területen felerősítették a rugalmas alkalmazkodás képességének igényét mind szervezeti, mind emberi oldalról. Minden szervezet szeretne jól gazdálkodni az erőforrásokkal, hatékonyan működni. Nonprofit területen továbbra is kérdés a forrásteremtés és a megfelelő szervezettségű működési szint megtalálása. Számos olyan módszertan és eszköz áll rendelkezésre, mint például a coaching szemlélete és módszertana, ami egy gyakorlatias megoldás a jelen kor kihívásaira. Az elmúlt években megnőtt az igény, hogy maguk a szervezetfejlesztők is hozzájárulnak a civil-nonprofit szektor fejlesztéséhez, ráadásul a fent említett módszertant pedig egyre többen űzik eredményesen, akikben megfogalmazódik az igény a tudásátadásra és visszaadásra.

Kulcsszavak: szervezetfejlesztés, coaching, tudásátadás, forprofit, civil-nonprofit szervezetek