AZ ÖNKÉNTESSÉG FEJLŐDÉSE UKRAJNÁBAN ÉS KÁRPÁTALJÁN

KÉT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN

Pallay Katalin

Absztrakt

Az utóbbi időben Ukrajnában jelentős fejlődésnek indult az önkéntes mozgalom. Az ukrajnai önkéntesség megerősödését erőteljesen előmozdította a 2022 februárjában kezdődő orosz invázió és az ezzel járó társadalmi problémák súlyosbodása. Ebben a helyzetben az önkéntesség és az önkéntesek szerepe rendkívül fontos szerepet kapott. Jelen tanulmány az ukrajnai önkéntesség terén bekövetkező főbb változásokat ismerteti, majd a kárpátaljai önkéntesség fejlődésére fókuszál. Kárpátaljára a rendszerváltást követő években kezdett jellemzővé válni a civil aktivitás. Napjainkban már ebben a régióban is az önkéntes munkavégzés számos formájával találkozhatunk: egyéni civil önszerveződéstől kezdve egyházi szervezeteken át egészen nagy nemzetközi egyesületekig. Jelen írás – az ukrán civil társadalom és az önkéntesség fejlődésének ismertetése után – három különböző kárpátaljai önkéntes tevékenységet végző szervezet működését ismerteti. Az esettanulmány a Kárpátalján tevékenykedő Kelet-Európai Misszió, a Kárpátaljai "Elfelejtett" GYErmekek Segítése (KEGYES) szervezetek önkéntes munkáját mutatja be.

Kulcsszavak: önkéntesség, önkéntes szervezetek, Ukrajna, Kárpátalja, Kelet-Európai Misszió, Kárpátaljai "Elfelejtett" GYErmekek Segítése (KEGYES)