KÁRPÁTALJAI FIATALOK ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGE A 2022-ES OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ IDEJÉN

Pallay Katalin - Markos Valéria - Fényes Hajnalka

DOI: https://doi.org/10.53585/OnkSzem.2022.4.3-26

Absztrakt

A 2022-es orosz-ukrán háború idején fontos szerep hárul a kárpátaljai fiatalokra, akik önkéntesként segítik a menekülteket Kárpátalján, az ukrán-magyar határon és Magyarországon. A narancsos forradalom és a Majdan téri tüntetéssorozat következtében jelentősen nőtt az ukrán lakosság civil aktivitása, illetve Kárpátalján a magyar kisebbségi lét is felerősítette a civil részvételt az ezredforduló után. Kutatásunk célcsoportját indokolja, hogy Ukrajnában a fiatalok alkotják az önkéntesek legnagyobb csoportját. 

Feltáró kutatásunkban félig strukturált interjúkat készítettünk kárpátaljai fiatal önkéntesekkel, melynek során azt vizsgáltuk, hogy milyen háború előtti önkéntes tapasztalatokkal rendelkeztek, mi jellemző a háború alatti önkéntes tevékenységükre, mi motiválta őket azönkéntességre, és milyen formában térülhet meg számukra. Az interjúk mentén témaanalízis mellett típusanalízist is készítettünk, melynek során három önkéntes-típust határoltunk körül (altruista motivációjú rendszeres önkéntesek, vegyes motivációjú rendszeres önkéntesek és vegyes motivációjú alkalmi önkéntesek). 

Kutatásunk legfontosabb eredménye, hogy a háború következtében kialakuló társadalmi feszültség ellenére a kárpátaljai önkéntes fiatalokra erős szolidaritás a jellemző az ország belsejéből érkező ukrán menekültekkel kapcsolatban. Másik fontos következmény lehet, hogy az interjúalanyok azon csoportja, akik csak a háború idején kezdtek el önkéntes tevékenységet végezni, feltehetőleg a jövőben is nyitottak lesznek mások megsegítésére, melynek következtében még inkább terjed az önkéntesség kultúrája a vizsgált térségben.

Kulcsszavak: fiatalok, önkéntesség, a 2022-es orosz-ukrán háború, a menekültek segítése, az önkéntesség motivációi