A TANULÁSI EREDMÉNYESSÉGET CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK A KOMPLEX JÁRÁSI GYEREKESÉLY PROGRAMOKBAN

Perpék Éva - Kiss Márta

Absztrakt

A Gyerekesély program célja a gyerekek életesélyeinek javítása, a gyerekszegénység csökkentése és a szegénység újratermelődésének megakadályozása, ágazatokon átívelő, komplex beavatkozásokon keresztül. A tanulmányban feltárjuk a Gyerekesély program azon projektelemeit, amelyek a tanulói eredményesség növelésére hatást gyakoroltak. Megvizsgáljuk továbbá, hogy az önkéntességnek volt-e szerepe e projektelemek megvalósításában. Eredményeink szerint a 31 leghátrányosabb helyzetű járásban 2017 és 2023 között összesen több mint 18 000 gyerek részesülhetett olyan szolgáltatásban, amely a tanulási sikerességet közvetlenül és erősen befolyásolja. Ilyenek voltak a fejlesztő pedagógiai szolgáltatások, a tutorálás, a felzárkóztatás, a tanoda jellegű tevékenységek. Továbbá közel 11 000 azon gyerekek száma, akik esetében a program közvetetten, de erősen hathatott az iskolai eredményességre az óvodai vagy iskolai szociális munkán és a pályaorientációs foglalkozásokon keresztül. A Gyerekesély program egy olyan konstrukcióra példa, amelyben a gyerekek életesélyeinek és tanulási eredményességének komplex fejlesztése járási szinten és projekt alapú finanszírozásban, nem pedig önkéntesekre alapozva valósul meg. A tanulással és iskolai sikerességgel összefüggő intenzív, speciális tudást igénylő tevékenységeket tehát szakképzett, fizetett munkaerő végezte. Az önkéntesek bevonása rendszerint azon programelemekbe volt jellemző, amelyek a tanulási eredményességet közvetve és gyengébben befolyásolják. Ide tartoznak a nagyobb létszámú, időszakos események, mint például a gyermek- és ifjúsági rendezvények, hétvégi, szünidei szabadidős és fejlesztő programok. Bár az önkéntesség nem volt a projekt fókusza és volumene sem volt számottevő, az önkéntesek rendszeres és aktív jelenléte létfontosságú lenne a Gyerekesély program eredményei és tevékenységei fenntartásában. Kizárólag önkéntesekre alapozva azonban bizonyos, hogy sem a program egésze, sem a tanulási eredményességet közvetlenül és erősen befolyásoló tevékenységek nem tarthatók fenn.

Kulcsszavak: Gyerekesély program, tanulási eredményesség, tanulástámogatás, önkéntesség, részvétel