LEHET-E HATÁSA A VÁLLALATI ÖNKÉNTESSÉGNEK A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉGRE? -

GONDOLATOK A TÉMÁRÓL ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSBEN

Resinger Adrienn

Absztrakt

A vállalati önkéntesség a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) egyik tevékenységtípusának tekinthető. Az elmúlt években, évtizedekben számos kutatás vizsgálta főként nemzetközi viszonylatban a CSR társadalmi, gazdasági hatásait, köztük azt is, hogy lehet-e a CSR aktivitásnak akár pénzügyi hatása a vállalatra, ezáltal akár a versenyképességre is. Az utóbbi években az érdeklődés középpontjába került szintén főként külföldön, hogy a CSR egyik elemének a vállalati önkéntességnek milyen hatása lehet a vállalati működésre. A tanulmány arra keresi a választ elméleti megközelítésben, hogy a vállalati önkéntességnek is lehet-e hatása a vállalati versenyképességre? A tanulmány a CSR versenyképességre gyakorolt hatásaiból indul ki és ez alapján közelíti meg a vállalati önkéntesség és a versenyképesség témát. A tanulmány hazai és nemzetközi szakirodalmak és néhány hazai kutatás alapján vizsgálja a kérdést, illetve mindez kiegészül a szerző saját korábbi tapasztalatai alapján megfogalmazott gondolatokkal. A tanulmány egyik fő megállapítása, hogy az eddigi gyakorlatok alapján a vállalati önkéntesség jellemzően a nagyvállalatokra jellemző, bár még körükben is alacsony a valóban aktívak száma és kevésbé jellemző az önkéntesség hatásainak vizsgálata is. Ez utóbbi pedig azt jelenti, hogy bár az elmélet alapján megragadható a vállalati önkéntesség és vállalati versenyképesség kapcsolatának témája, a gyakorlatban ehhez szükség lenne a tevékenység mélyebb értékelésére, a vállalati működésben való jobb pozicionálására. A téma rendkívül összetett, hiszen a vállalatok nagyon különbözőek, így általánosságok megfogalmazására a tanulmány nem törekszik, arra viszont igen, hogy rámutasson jelenségekre, összefüggésekre a témával kapcsolatban, amely segítség lehet mind a téma kutatóinak, mind vállalati szakembereknek.

Kulcsszavak: vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), vállalati önkéntesség, vállalati versenyképesség, hatás,