AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT MEGVALÓSULÁSA A SZÉKELYFÖLDI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEKNÉL, VALAMINT A KÖZINTÉZMÉNYEKNÉL

Silló Ágota

Absztrakt

Az önkéntesek bevonzása és menedzselése nem egyszerű feladat a civil-nonprofit szervezetek számára. Az önkéntesek a humánerőforrás speciális kategóriáját képezik, így az ő irányításuk is egy speciális humán erőforrás menedzsmentet követel, amelyet önkéntes menedzsmentnek hív a szakirodalom. A terepmunka a székelyföldi Hargita megye területén zajlott 2021 április-júliusában civil-nonprofit szervezet, illetve önkormányzati és közintézmények vezetői körében. Összesen 33 intézmény vezetőjével sikerült felvenni a kapcsolatot. Kutatásom célja volt megvizsgálni, hogy az önkéntes programok során ezek a vezetők hogyan alkalmazzák az önkéntes menedzsmentet, illetve feltárni azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a hatékony önkéntes együttműködéseket, valamint kiemelni a meglévő erősségeket a székelyföldi civil-nonprofit szervezetek, valamint állami és közintézmények esetében. Az eredmények azt tükrözik, hogy a székelyföldi önkéntesekkel együttműködő szervezetek és intézmények nem tervezik meg és dolgozzák ki előre az önkéntes programjaikat. Következésképpen nem érvényesül megtervezetten az önkéntes menedzsment szemléletmódja, de fragmentáltan jelen vannak különböző elemei: önkéntesek toborzásának folyamata, az önkéntesek bevezetése a szervezetbe, az önkéntesek motiválása, jutalmazása, illetve néhány esetben az önkéntes munka kiértékelése. Az önkéntes menedzsment szervezethez kapcsolható intézkedései, mint például az önkéntesség, mint érték felvállalása, az önkéntes program megtervezése, dokumentáció előkészítése, alkalmazottak felkészítése, önkéntes koordinátor alkalmazása, költségvetés elkülönítése az önkéntes programra, hiányoznak.

Kulcsszavak: önkéntes menedzsment, önkéntesség, civil-nonprofit szervezetek, Székelyföld, közintézmények