ÖNKÉNTES-KOORDINÁTORI MUNKA A MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNYNÁL

Surányi Ákos

Absztrakt

Az önkéntes-koordinátor egy olyan foglalkozás, ami konkrétan nincs nevesítve a foglalkozási jegyzékben, még is létező hivatás azoknál a civil-nonprofit szervezeteknél, ahol nagyobb számú önkéntes munkáját kell összehangolni, irányítani és megszervezni. Írásomban először a Menedékház Alapítvány intézményesített és komplex segítőtevékenységét, valamint projektjeit, majd pedig az önkénteseit és az általuk végzett tevékenységeket mutatom be. Az esettanulmányban a Menedékház Alapítványnál szerzett tapasztalataim alapján mutatom be, hogy a hajléktalan emberek és rászoruló családok megsegítésével foglalkozó civil-nonprofit szervezetnél milyen feladatokból áll össze az önkéntes-koordinátori tevekénység, illetve milyen készségek szükségesek e "pozíció" betöltéséhez. Végezetül arra is kitérek, hogy a COVID-19 járvány miként korlátozta az alapítvány működését és ez milyen kihívásokat jelentett az önkéntes-koordinátori munkában.

Kulcsszavak: önkéntes-koordinátor, Menedékház Alapítvány, hajléktalan ellátás, családsegítés, önkéntesség, COVID-19 járvány