A VESZPRÉM – BALATON 2023 EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA PROGRAM TEVÉKENYSÉGE ÉS EREDMÉNYEI A NEMZETKÖZI ÖNKÉNTESSÉG TERÉN

Szendrei Virág Zsófia - Üregi Dávid - Happ Zsófia

Absztrakt

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) nemzetközi önkéntes programja az európai önkéntesség népszerűsítését és szervezetek felkészítését tűzte ki célul a Veszprém-Balaton régióban. E cél megvalósítása hozzájárult egy sokszínű nemzetközi közösség létrehozásához és az önkéntesek személyes és szakmai fejlődéséhez. A nemzetközi önkéntes program két formában valósult meg: hosszú távú egyéni önkéntesség és csoportos önkéntes projektek formájában. A nemzetközi önkéntes program az Európai Szolidaritási Testület (ESC) programjának keretében jött létre, lehetőséget biztosítva külföldi fiataloknak a részvételre a VEB2023 EKF-programban. Az ESC-program a szolidaritásra, a közösségépítésre és a sokszínűség elősegítésére összpontosít, a nemzetközi kapcsolatok kialakítását és az európai tudat erősítését célozva, amely elemek alapvető fontosságúak voltak a VEB2023 EKF és Veszprém nemzetközi kapcsolatainak szélesítése szempontjából is. A tanulmány bemutatja a VEB 2023 EKF keretében megvalósult nemzetközi önkéntes program főbb eredményeit és vívmányait, beleértve az önkéntesség népszerűsítését a régióban, a helyi közösségek megerősítését és a támogató hálózat kialakítását. Az önkéntesség és a közösségi tevékenységek révén a helyi csoportosulások erősödtek, és a program elősegítette a nemzetközi kapcsolatok kialakítását más EKF városokkal és a testvérvárosokkal. Az önkéntesek személyiség- és kompetenciafejlődése hozzájárult mind az EKF, mind pedig a nemzetközi önkéntes program sikeréhez.

Kulcsszavak: nemzetközi önkéntesség, Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa, Európai Szolidaritási Testület (ESC), csoportos önkéntesség, egyéni önkéntesség