ÖNKÉNTES KOORDINÁCIÓ ÉS ÖNKÉNTESSÉG
A BUDAPEST100 PROGRAMBAN

Szőke Tímea

Absztrakt

Az esettanulmány a több mint tíz éve sikeresen működő, és évente megrendezett építészeti-kulturális fesztivál, a Budapest100 működését mutatja be, amely a Kortárs Építészeti Központ szervezésében évről-évre több száz önkéntes bevonásával valósul meg. A kezdeményezés kiemelkedőnek számít a magyarországi, de a nemzetközi építészeti és kulturális színtéren is a hatékony önkénteskoordináció, a közösségépítés és az örökségvédelem területén. Jelen tanulmányban először a projekt működését és felépítését mutatom be kitérve az önkéntes munka folyamatára és az önkéntesek szerepére. Majd ezt követően a Budapest100 önkénteseinek saját maguk által megfogalmazott, szabadszavas motivációs szövegeit elemzem a Magyar Önkéntes Motivációs Kérdőívben meghatározott motivációs faktorok leírása alapján. Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy a Budapest100-hoz 2019-ben 2021-ben és 2022-ben csatlakozott 656 önkéntes értékelhető, szabadszavas válaszai alapján egy megértés, reciprocitás, karrierfejlesztés, önbecsülés, szociális interakciók, értékek típusú motivációs sorrend alakult ki. Ez a motivációs sorrend jól tükrözi, hogy egy kulturális programban mely motivációk hatnak ösztönzőleg az önkéntesekre.

Kulcsszavak: közösségépítés, önkéntesség, kulturális fesztivál, önkéntes motivációk