AZ ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS PROBLÉMÁI, HATÉKONYSÁGA -
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MENTÁLHIGIÉNÉS, EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS SZERVEZETI SZINTŰ ÖNKÉNTESSÉGRE

Szücs Orsolya

Absztrakt

Tanulmányok egész sora igazolja, hogy az önkéntesség mára már hazánkban is olyan jelentős és kutatott társadalmi szerepvállalás, melynek három évtizedre visszanyúló múltja, szakirodalma, képzésrendszere van. Az önkéntesség továbbra sem csupán azért jelentős, mert a társadalom egyes területei másképpen nem tudnák fenntartani működésüket, nem lenne lehetőségük a fejlődésre, tevékenységük ellátására, hanem azért is, mert kiszolgálhatja azt az igényünket is, ami az alapszükségleteinken túl, magasabb szintű, spirituális vágyainkat elégíti ki. Az önkéntesség, az önkéntesek munkája különböző rétegekben, eltérő színtereken jelenik meg, számtalan nézőpont szerint lehetne definiálni. A jelen tanulmány célja ugyan nem ezek feltárása és bemutatása, de fontos megemlíteni ahhoz, hogy a tevékenységet képzés specifikus kontextusában bemutathassuk. Az önkéntesek oktatása, fejlesztése, rendszerbe integrálása bizonyos tevékenységi területeken ugyanis elengedhetetlenné vált ahhoz, hogy azok jól szervezett, minőségi, professzionális segítséggel reagálhassák le a felmerülő igényeket. Ugyanis, mára már az önkéntesek is olyan hozzáadott értékkel rendelkező munkát kell, hogy végezzenek az egészségügyi és szociális szolgáltatások terén, mint a fizetett szakembereknek. A tanulmányban egyfelől a pandémiás nyomás alatt lévő egészségügyi dolgozók és a szociális terület munkatársai számára segítséget nyújtó önkéntes szakemberek képzésének általános és speciális problémáit, hatékonyságát mutatom be, másfelől mindezt a szervezeti térben, a nonprofit szervezetfejlesztő-tanácsadók működésének területén vizsgálom meg. Az utóbbi területen tapasztaltak a képzés tekintetében ugyan pozitívak, a szolgáltatásra való igény még mindig alacsonyabb, mint a civil, szociális vagy egészségügyi területen tevékenykedő szervezetek esetében, ahol viszont a mindennapi túlélésért küzdenek és saját mikrokörnyezetükre fókuszálnak, ott továbbra is kevés energia, idő marad széleskörűbb, egységesebb struktúrában gondolkodni.

Kulcsszavak: önkéntesek oktatása, nonprofit szervezetfejlesztő-tanácsadás, önkéntesképzés, önkéntesoktatás, professzionális önkéntes segítő