AZ ÖNKÉNTESEK SZEREPE A MOTVÁCIÓ TANODÁK MŰKÖDÉSÉBEN

Szűcs Norbert - Fejes József Balázs - Mutier Uszáma

Absztrakt

A Motiváció Oktatási Egyesület 2013 óta fogad önkénteseket tanodáiban, ugyanakkor az önkéntesekkel való együttműködés alapjainak lerakása már egy korábbi kezdeményezés, a Hallgatói Mentorprogram keretei között elkezdődött. Az elmúlt évtized során a Motiváció Műhely tevékenysége egyre komplexebbé vált, de az önkéntesek munkájára jelentős mértékben támaszkodó tanodai működés továbbra is meghatározó jellemzőnek tekinthető. Jelen munka célja bemutatni az önkéntesekkel való együttműködést a Motiváció Műhely tanodáiban, amely évtizedes tapasztalaton alapuló gyakorlat. Ennek központi jellemzője, hogy elsősorban a pedagógiai pályára és segítő hivatásra készülő felsőoktatási hallgatók bevonására épül, összekötve az önkéntességet a jövőbeni pálya szempontjából hasznos fejlődési, gyakorlatszerzési lehetőségekkel. Írásunk elsőként a Motiváció Műhely céljait és tevékenységeit vázolja fel, elhelyezve a tanodaprogramokat a szervezet célrendszerének tágabb kontextusában. Ezt követően a Motiváció Tanodák működésének részleteit ismertetjük, majd az önkéntesekkel való együttműködés kereteit mutatjuk be a következő témakörökbe rendezve: (1) toborzás és felvételi folyamat; (2) belépés, befogadás; (3) önkéntesek feladatai, lehetőségei. A magas belépési küszöbű önkéntesprogram a Motiváció Tanodák számára felkészült és elkötelezett önkénteseket, gyakran azonnal hasznosítható szakértői tudást, szükség esetén humánerőforrás-utánpótlást jelent. Az önkéntesek számára a tanodák munkájába való bekapcsolódás az altruista tevékenységek megélése mellett a közösséghez tartozás élményét kínálja. A pedagógusi és segítő hivatásra készülő fiatalok számára a tanodai önkéntesség a szakmai kompetenciák fejlesztésének gazdag lehetőségeivel és referenciaszerzéssel egyaránt munkapiaci előnyöket jelenthet.

Kulcsszavak: tanoda, önkéntesség, toborzás, befogadás, Motiváció Műhely