ÖNKÉNTESSÉG ÉS CIVIL SZERVEZŐDÉS SZLOVÁKIÁBAN ÉS A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉGBEN

Tokár Géza

Absztrakt

A tanulmány célja bemutatni a szlovákiai, illetve a szlovákiai magyar civil szféra helyzetét és gyakorlati problémáit, különös tekintettel az önkéntes tevékenységek megítélésére. A szlovákiai civil környezet fejlődésének ívét a fokozatosan javuló jogszabályok, az állam és a civil szervezetek együttműködésének kialakuló intézményi keretei, valamint a társadalom aktivitása is befolyásolta. A formálódó szlovákiai civil szféra a kilencvenes években hangsúlyos politikai aktivizmusával és a társadalom hangulatának alapvető befolyásolásával – például a választási részvételt inspiráló tömegmozgalmakkal – a közéleti-politikai eseményekre is befolyással volt. A felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy több más közép-kelet-európai országhoz hasonlóan Szlovákiában sem kiugróan magas az önkéntesek és az aktivisták aránya, ahogy a társadalmi szerepvállalásra vonatkozó mutatók is leginkább csak stagnálnak. Az önkéntesség szlovákiai magyar vonzatainak megítélése különösen nehéz feladat, megfelelő összehasonlító adatok és statisztikák híján: a szlovákiai magyar önkéntesek túlnyomó része kulturális tevékenységet végez az egykor még pártállam által létrehozott szervezetekben, vagy participációja kimerül a többnyire politikai pártok által koordinált társadalmi-közéleti aktivitásokban.

Kulcsszavak: Szlovákia, szlovákiai magyarok, önkéntesség, aktivizmus, civil szervezetek, közösség,